Zgostitve prometa zaradi mednarodne vaje zaščite in reševanja

Od 19. do 22. oktobra bo v Sloveniji potekala praktična mednarodna vaja zaščite in reševanja »IPA SI - QUAKE 2011«, ki jo v sodelovanju s Hrvaško, Nemčijo in Švedsko pripravlja Slovenija - Uprava RS za zaščito in reševanje. V teh dneh bodo vozila reševalnih enot, vozila po avtocesti v koloni v spremstvu vozil Civilne zaščite na prizorišča.

V času potovanja enot po slovenskih avtocestah lahko pride do občasne zgostitve prometa, zato voznike pozivamo k strpni in pozorni vožnji, prilagoditvi vožnje razmeram na cestah ter upoštevanju prometnih predpisov.

Povečan promet in zgostitve pričakujemo na prizoriščih in v njihovi okolici. Vaje bodo na sedmih lokacija oz. deloviščih v okolici Logatca (Blekova vas, KLI Logatec, Postojna), Ljubljane (Zadobrova, železniška postaja Moste, Ig) ter v Kranju in bodo vključevale različne aktivnosti iskanja in reševanja ponesrečenih ob potresu. Nastanitvena baza bo v Logatcu, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota Logatec.

V nadaljevanju predstavljamo časovne okvire potovanja enot po slovenskih avtocestah med 19. in 23. oktobrom:
- sreda, 19. oktober: predviden prihod enot ter možnost povečanega prometa je pričakovati na mejnem prehodu Obrežje ter Sežani okoli 11.00 ure. Po opravljenih postopkih na carini bodo vozila (od 5 do 8 v skupini) v spremstvu slovenske Civilne zaščite vozila v koloni po avtocesti na relaciji Obrežje – Ljubljana – Logatec ter na relaciji Sežana – Logatec, do končne točke nastanitvenega centra v Logatcu predvidoma ob 17.00 uri.

- V četrtek, 20.10.2011, bo kolona vozil med 8. in 10. uro potovala v Postojno, in sicer po avtocesti iz smeri Logatca proti Postojni. Vračanje enote bo med 19.00 in 20.00 uro po avtocesti iz smeri Postojne proti Logatcu.

- Tretji dan, v petek 21.10.2011 bodo enote med 8. in 10. uro potovale na delovišče v Kranju, in sicer po avtocesti iz smeri Logatca proti Kranju. Enote se bodo v nastavitveno bazo vračale med 21.00 in 23.00 uro po avtocesti iz smeri Kranja proti Logatcu.

- V soboto, 22.10.2011, bo kolona vozil med 8. in 10. uro potovala na delovišče v Ljubljani, in sicer po avtocesti iz smeri Logatca proti Ljubljani. Enote se bodo v bazo vračale med 14.00 in 16.00 uro po avtocesti iz smeri Ljubljane proti Logatcu.

- V nedeljo, 23.10.2011, se bodo enote vračale domov. Povratek enot bo med 8.00 in 12.00 uro, v spremstvu slovenske civilne zaščite na relaciji Logatec – Ljubljana – mejni prehod Obrežje ter na relaciji Logatec – mejni prehod Sežana.

Vir: Dars d.d.