Zaprta uvoz in izvoz priključka Arja vas/Žalec proti Ljubljani

Na odseku štajerske avtoceste A1 Arja vas (Žalec)–Šempeter potekajo obsežnejša obnovitvena dela. Obnovljeno bo nekaj več kot 11 kilometrov dotrajanega cestišča na obeh polovicah avtoceste, delno tudi premostitveni objekti na tem odseku, ki je bil zgrajen leta 1997 in v 19 letih ni bil deležen večjih obnovitvenih del. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Predvidoma do 23. avgusta, bo promet potekal po obeh polovicah avtoceste, saj bosta zaprta zgolj prehitevalna pasova.
Od 23. avgusta do 7. oktobra, bo obnovljeno smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani. Dela bodo zaobjela nadgraditev vozišča v debelini 19 centimetrov, širitev odstavnega pasu ter premostitvenih objektov, ureditev bankin in izvedbo talne signalizacije. Promet bo potekal po drugi polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. V tej fazi bosta zaprta uvoz in izvoz priključka Arja vas (Žalec) v smeri Ljubljane. Obvoz bo prek priključka Šempeter, vozniki lahko tudi zapeljejo na avtocesto proti Mariboru in se prek 2,5 km oddaljenega priključka Celje - zahod/Lopata nadaljujejo pot po avtocesti proti Ljubljani.
Predvidoma od 7. oktobra do 21. novembra, bo rekonstruirano vozišče v smeri Maribora, in sicer z nadgraditvijo v debelini 19 centimetrov, širitvijo odstavnega pasu ter premostitvenih objektov, urejene bodo bankine ter izvedena talna signalizacija.
Predvidoma med 25. avgustom in 14. oktobrom, bo zaprt uvoz na avtocesto prek priključka Arja vas (Žalec) v smeri Ljubljane
Vir: DARS d.d.