Zapora izvoza Logatec

Zaradi obnovitvenih del na odseku avtoceste med Vrhniko in Logatcem bo predvidoma od ponedeljka, 6. septembra 2010, do predvidoma konca tega meseca za ves promet zaprt izvoz Logatec iz smeri Ljubljane proti Kopru. Obvoz bo urejen prek priključka Vrhnika.

Obnovitvena dela zaobjemajo tudi sanacijo tretjega, počasnega pasu za tovorna vozila, ki je betonski. Izvajalec, ki dela na tem odseku opravlja od sredine avgusta, bo v začetku prihodnjega tedna začel betonirati počasni pas mimo izvoza Logatec, zaradi sušenja betonske zmesi bo onemogočen izvoz z avtoceste prek priključka Logatec v smeri Kopra predvidoma tri tedne, medtem ko bo uvoz na avtocesto v smeri Kopra potekal nemoteno, ravno tako bosta za promet odprta izvoz in uvoz na avtocesto prek priključka Logatec v smeri Ljubljane.

Izvajalec del obnavlja približno 3,8 kilometra smernega vozišča proti Kopru, vključno s počasnim pasom, podvozom, podpornim zidom ter dograjuje zaviralni pas in izvozni krak na izvozu Logatec v smeri Kopra. Gradbena dela na samem priključku je doslej opravljal pod prometom, zapora izvoza pa je potrebna zgolj zaradi sanacije počasnega pasu avtoceste na območju izvoza in sušenja betona ter navezave novega zaviralnega pasu na obstoječ izvozni krak.

Obnovitvena dela na odseku primorske avtoceste med Vrhniko in Logatcem bodo v celoti zaključena predvidoma v drugi polovici oktobra.

vir: DARS