Spoštovani uporabniki naše spletne strani.
Prišel je čas za posodobitev naše spletne strani, ki že kar nekaj časa ni doživela pomembnejših nadgradenj.
Zakaj so posodobitve nujne:
  • Obstoječa spletna stran postaja tehnološko zastarela. Razvoj tehnologije nas že sam po sebi sili, da stran posodobimo, sicer marsikateri elementi kmalu ne bodo več delovali.
  • Več kot dve tretjini uporabnikov obišče našo spletno stran prek mobilnih naprav, na katerih je branje in gledanje obstoječe strani težavno. Trenutno se stran namreč ne zmore prilagajati napravi, na kateri jo uporabnik obišče. S prenovo bo to omogočeno.
  • Z razvojem novih tehnologij na področju prometa (C-ITS – Kooperativni inteligentni transportni sistemi, neposredna komunikacija med vozili ter med vozili in infrastrukturo oz. napravami ob cesti oz. t.i. V2X, elementi avtonomne vožnje ipd.) smo prisiljeni tudi spremeniti prikaz dogodkov na vseh naših aplikacijah, tudi npr. na prometnem zemljevidu. Obstoječe ikone, ki so posnetek prometnih znakov, smo namreč morali zamenjati, saj s spremenjeno zakonodajo in pravili v okviru Evropske Unije ne smemo mešati prometnih obvestil z dejanskimi prometnimi znaki. Oboje se namreč lahko že prikaže v sodobnih avtomobilih, hkrati.
  • Z novimi tehnologijami bomo lahko povezali vse aplikacije oz. orodja, ki jih ponujamo za obveščanje o prometnih informacijah in jih poenotili.
Vsake ideje, predloga in pripombe bomo še naprej veseli na našem e-naslovu: info@promet.si
Še naprej se bomo trudili, da zanesljive prometne informacije čim hitreje pridejo do voznikov.
Vaš Prometnoinformacijski center za državne ceste