Zadnja faza obnovitvenih del na severni ljubljanski obvoznici

Dela na severni ljubljanski obvoznici (H3) prehajajo v zadnjo, 4. fazo, ki se bo predvidoma zaključila do petka, 24. avgusta 2012.

Prestavitev zapore bo predvidoma trajala do 16. avgusta, po tem času pa bo začasna ureditev prometa enaka prometni ureditvi v začetni, 1. fazi del, in sicer bosta zaprta prehitevalna pasova obeh smernih vozišč, promet pa bo potekal po dveh zoženih pasovih (voznem in odstavnem) v vsako smer. Na vseh priključkih bo možen izvoz in uvoz na hitro cesto, vzpostavljen pa bo režim neposrednega vključevanja pod znakom »ustavi«. Hitrost na glavni trasi bo omejena na 60 km/h. Voznikom tovornih vozil nad 7,5 t skupne dovoljene mase priporočamo uporabo vzhodne in južne obvoznice.

V tej fazi bo izvajalec predvsem montiral elemente sredinske (ločilne) betonske varovalne ograje in nanje pritrjeval drogove javne razsvetljave.

Vir: Dars, d.d.