Zadnja faza del nadgraditve prezračevalnega sistema v predoru Karavanke

Izvajalci del bodo v predoru Karavanke na avtocesti A2 v ponedeljek, 2. februarja 2015, nadaljevali dela za nadgraditev prezračevalnega sistema v slovenskem in avstrijskem delu, ki jih bodo v celoti zaključili do konca marca 2015. Zaradi del bodo februarja in marca potrebne tako polovične kot popolne zapore predora. Dela v zvezi nadgraditvijo prezračevanja so nujna zaradi uskladitve predora z direktivo evropskega parlamenta in sveta o minimalnih varnostnih zahtevah za predore in zaradi povečanja varnosti udeležencev v prometu ob morebitnih izrednih dogodkih v predoru. 

V času polovičnih zapor, ko bo promet potekal izmenično enosmerno, z izmenjavo smeri na 30 minut, bo predor prevozen le za vozila višine največ 4,4 metra in širine 3,75 metra.
Izredni prevozi bodo omogočeni enkrat tedensko, ob četrtkih med 20.00 in 23.00, višina vozil ne bo smela preseči 4,4 metra.
 
Terminski načrt zapor v februarju in marcu 2015 je razviden iz letakaZapora Karavanke 
 
Izvajalci so prvo fazo del za nadgraditev prezračevalnega sistema v predoru Karavanke začeli sredi septembra lani in jo v skladu z načrtom zaključili sredi decembra.
DARS d.d. bo uporabnike avtoceste o zapori predora obveščal tudi prek sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) – elektronski portali, sicer pa uporabnikom pred odhodom na pot priporočamo klic na številko našega Prometno-informacijskega centra (PIC) 1970 ali klik na promet.si.
Srečno in varno na poti vam želi DARS d.d.!
 
Vir: Dars