Z zvišanjem prometnih obremenitev na primorski avtocesti daljši tudi zastoji

Številne prometne nesreče zaradi premajhne varnostne razdalje in neprilagojenih hitrosti, visoke prometne obremenitve in delno tudi zapore zaradi izvajanja potrebnih obnovitvenih, investicijskih in vzdrževanih del, so glavni razlogi za večkilometrske zastoje na enem najstarejših odsekov, to je med Brezovico in Vrhniko.

Avtocestni odsek med Ljubljano in Vrhniko je star 40 let. Gradnja je potekala v obdobju 1976–1979 in se je navezala na že zgrajeni odsek od Vrhnike do Postojne. Povprečni letni dnevni promet (PLDP) v letu 1975 na tem delu je bil (v obeh smereh) 12.000 vozil, danes 60.000, številke pa so v letošnjem poletju samo v eni smeri presegale tudi 51.500 vozil dnevno, od tega več kot 6.000 tovornih vozil. Prepustnost se ob tako visokih obremenitvah že brez izrednih dogodkov, npr. nesreč, močno znižuje. 

  VEČ