Dela na A2 med Trebnjem in Kronovim v času od 13. do 22. septembra 2023

Dela na A2 med Trebnjem in Kronovim v času od 13. do 22. septembra 2023

Na dolenjski avtocesti A2, med Trebnjem in Kronovim so načrtovana dela, v času od 13. do 22. septembra 2023.
 

Zaradi del (menjave drenažnih asfaltov) so predvidene zapore: voznih, prehitevalnih in odstavnih pasov po dnevih in urah, ki jih navajamo spodaj.

V ponedeljek, 18. 9. bo zaprt uvoz Mirna Peč proti Obrežju. Zaradi navedenih zapor morajo vozniki izrednih prevozov širine nad 3,50 m najaviti 1 dan pred začetkom prevoza v delovnem času do 14.30 ure, preveriti prevoznost in uskladiti pogoje pri vodji ACB Novo mesto. 

 

V primeru slabega vremena, se dela ne bodo izvajala in se plan zamakne oziroma prilagodi na naslednji delovni dan.       

 

13. 9. (sreda):

Zaprt vozni in odstavni pas:

- ob 2:30 (Dobruška vas – Kronovo > LJ),

- ob 4:30 (Mirna Peč - NM zahod > Obrežju), 

- ob 6:30 (NM vzhod – Kronovo > Obrežju).

 

14. 9. (četrtek):

Zaprt prehitevalni pas:

- ob 2:30 (Dobruška vas – Kronovo > LJ),

- ob 4:30 (Mirna Peč – Novo mesto zahod > Obrežju), 

- ob 6:30 (NM vzhod – Kronovo > Obrežju).

 

15. 9. (petek):

Zaprt vozni in odstavni pas proti Ljubljani:

- ob 2:30 in 4.30 uri (NM zahod – Mirna Peč). 

 

 

 

18. 9. (ponedeljek):

Zaprt vozni in odstavni pas proti Novemu mestu:

- ob 2:30 (Trebnje vzhod – Mirna Peč), 

- ob 4:30 (Mirna Peč – NM zahod), zaprt bo uvoz Mirna Peč proti Obrežju.

 

19. 9. (torek):

Zaprt prehitevalni pas proti Novemu mestu:

- ob 2:30 (Trebnje vzhod – Mirna Peč), 

- ob 4:30 (Mirna Peč – NM zahod). 

 

20. 9. (sreda):

Zaprt vozni in odstavni pas proti Obrežju:

- ob 2:30 in 4.3o uri (Trebnje zahod – Trebnje vzhod).

 

21. 9. (četrtek):

Zaprt prehitevalni pas proti Obrežju:

- ob 2:30 in 4.30 uri (Trebnje zahod – Trebnje vzhod).


22. 9. (petek):

Zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani:

- ob 2:30 in 4:30 uri (NM zahod –  Mirna Peč). 

 

Vse navedene zapore so načrtovane do 20. ure. Možne so spremembe.

 

Vir:  ACB Novo mesto, DARS d.d.