TMC lokacijska tabela
Za potrebe AlertC lokacijskega refereciranja je na voljo javno dostopna TMC Lokacijska tabela, ki je certificirana s strani TISA in se uporablja kot standardna lokacijska tabela na območju Republike Slovenije.
 • Location Table - DARS 702-35, version 1.1. Izmenjevalni format, version 2.2 (zip) - stara verzija
 • Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 2.2. Izmenjevalni format, verzija 2.7 (zip)
 • Sklep Ministrstva za infrastrukturo o uporabi lokacijske tabele (pdf)
RDS-TMC
Za potrebe objavljanja prometnih informacij v navigacijskih napravah je vzpostavljen javni RDS-TMC servis. Storitev je na voljo na vseh oddajnikih in UKV- FM frekvencah prvega in drugega radijskega programa RTV Slovenija. Za potrebe lokacijskega referenciranja se uporablja aktualna javna TMC Lokacijska tabela DARS 702-35. Servisni parametri:
 • PS=__PRVI__, PI=9201
 • PS=VAL_202_, PI=9202
 • Lokacije oddajnikov in frekvence za omenjena programa lahko najdete na spletnem naslovu
DATEXII
Za potrebe B2B izmenjave podatkov so na voljo storitve in informacije skladne z DATEXII standardom, verzija 2.3. Za potrebe lokacijskega referenciranja se uporablja aktualna javna TMC Lokacijska tabela DARS 702-35 zagotovljena pa je tudi skladnost s konceptom dinamične segmentacije po BCP standardu.
 • DATEXII Events profile
 • DATEXII Geodevices profile
 • DATEXII Truck parking profile
GIS
Za potrebe prostorskega prikaza podatkov je na voljo geografski informacijski sistem državnega cestnega omrežja z integrirano TMC lokacijsko tabelo in banko cestnih podatkov (BCP) ter naslednjimi vsebinskimi sklopi:
 • Aktualni dogodki in delo na cesti
 • Dejanski potovalni časi
 • Prometne kamere
 • Števci prometa
 • Vpogled je omogočen na povezavi

 

Za uporabnika
Uporabnik se obvezuje, da bo upošteval vse posebne in splošne pogoje ter, da bo na vseh izdelkih, ki uporabljajo storitve in informacije na primeren način opozoril na vir informacij ter avtorske pravice. DARS d.d., Ministrstvo za infrastrukturo, RTV SLO in ostali ponudniki storitev in informacij v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, nenamerno, posredno ali posledično škodo (vključno (in brez omejitev) s škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij, osebne poškodbe, izgube zasebnosti, nezmožnosti izpolnitve kakršnekoli obveznosti (tudi ob dobri veri ali ob primerni prizadevnosti), malomarnosti ali kakršnekoli druge gmotne ali drugačne škode), ki izvira iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev in informacij ter ne nosijo nobenih pravnih posledic zaradi napak pri uporabi storitev in informacij.