V času poletnih počitnic načrtovanje obnove vozišč

V času poletnih počitnic Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obnovo vozišč na mestni vpadnici v Ljubljani, od 26.6.2018 bodo skladno z dinamiko del uvedene spremembe v prometnih režimih

Ljubljana, 20.6.2018 -  V pričakovanju začetka počitniškega obdobja, ko je promet na vpadnicah večjih mest zaradi dopustov manjši, Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obnovo vozišč najbolj obremenjenih cest.

Preplastitev vozišča ceste G2-104 Ljubljana (Črnuče - Tomačevo)

V zadnji fazi priprave na izvedbo del je tako projekt preplastitve 3,6 km vozišča ceste G2-104 Ljubljana (Črnuče-Tomačevo). Dela v vrednosti 1,4 milijona evrov, bosta izvedli podjetji Strabag (kot vodilni partner) in Trgograd (kot partner). Pogodba je bila podpisana že 19.12.2017 vendar je bila izvedba del že v razpisu omejena na čas med poletnimi počitnicami, ko se na tem odseku pričakuje manj prometa. Izvajalcu bo navedeni odsek predan 26.6.2018, od takrat naprej bo na tem območju spremenjen prometni režim skladno z dinamiko del.

Dela so predvidena med 26. junijem in 30. avgustom, to je v času počitnic, ko so prometne obremenitve bistveno manjše kot v preostalem delu leta. Na glede na to je predvsem v prometnih konicah pričakovati zastoje.

Izvedba del bo potekala v dveh fazah pod popolno zaporo smernega vozišča. Promet bo potekal po drugem smernem vozišču v obe smeri (po en vozni pas v vsako smer). V zadnji fazi bodo dela potekala še v območju samega križišča z Brnčičevo cesto.

Možni alternativni poti sta na relaciji iz Črnuč po Dunajski cesti do Ljubljane oz. severne obvoznice in iz Črnuč po Zasavski cesti na AC priključek Šentjakob in naprej po avtocesti A1 proti ljubljanskem obroču. Enako velja v obratni smeri.

Pripravljalna dela se bodo pričela izvajati že med vikendom in praznikom, to je med 23. in 25.6.2018.

Na območju izvedbe preplastitve vozišča ceste G2-104/0087 od km 0,850 do km 2,646 in G2-104/0687 od km 0,850 do km 2,600 Ljubljana (Črnuče-Tomačevo) bo obstoječi asfalt porezkan v globino med 4-10 cm in  izvedena bo preplastitev celotne površine v debelini 4 cm. Zamenjane bodo jeklene varnostne ograje in plastični smerniki ter obnovljene vse talne obeležbe.

Uporabnike opozarjamo, da naj od 26.6.2018 na navedenih odsekih cest pričakujejo spremenjen prometni režim, ki se bo tekom izvedbe del tudi spreminjal skladno s potrebami organizacije gradbišča oziroma fazami izvedbe del. Vse informacije o trenutnih zaporah in preusmeritvah bodo uporabnikom na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).