PREPOVED PREHITEVANJA ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA NA AVTOCESTI A1

Prepoved prehitevanja velja za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.

Na avtocesti A1 med Koprom in Šentiljem v obe smeri.

Prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila velja vsak dan med 6. in 18. uro. 

Na nekaterih odsekih slovenskih avtocest in hitrih cest je v veljavi 24 ur na dan, to je na pomurski avtocesti, na ljubljanski obvoznici ter na območju vseh predorov, oziroma kjer je to določeno s prometnim znakom.

Avtocesta A1 je zelo obremenjena, zlasti v prometnih konicah. Za razliko od avtoceste A2 Obrežje - Karavanke je na njej več prometa, tako tovornega, kot osebnega. Najbolj obremenjeni odseki A1 so najmanj dvakrat bolj obremenjeni s tovornimi vozili od primerljivih na A2.

Dnevna prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila na A1 bo uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest zagotavljala večjo pretočnost in varnost prometa, lažjo in hitrejšo vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih, lažje izločanje ostalih vozil z avtoceste in večjo pretočnost prometa na območju delovnih zapor.

To pomeni, da bodo v primeru prometne nesreče vsa težka tovorna vozila na desnem pasu, zato bo lažje in hitrejše vzpostaviti reševalni pas za intervencijska vozila in hitreje odstraniti posledice prometne nesreče ter ponovno odpreti ceste za vsa vozila. V primeru hujših prometnih nesreč bo lažje tovorna vozila zadržati na desnem pasu, osebna pa preusmeriti na vzporedne ceste. 

Težka tovorna vozila s prehitevanjem tudi ne bodo zavirala prometnega toka na prehitevalnem pasu, saj je ta namenjen samo prehitevanju, kar se bo še naprej opozarjalo tudi ostale voznike.

     

Tako kot vsa vozila, morajo tudi tovorna zagotavljati predpisano varnostno razdaljo in jo prilagoditi glede na vozne razmere. 

Predvideva se, da bo lažje in hitrejše tudi razvrščanje vozil in s tem pretočnost pred delovnimi zaporami in mejnimi prehodi.

Še vedno je prehitevanje za težka tovorna vozila dovoljeno med 18. in 6. uro zjutraj.

Prehitevanje je čez dan dovoljeno na odsekih s tretjim pasom, to je s pasom za počasna vozila, vendar samo po voznem pasu. Prehitevanje po prehitevalnem pasu je tudi na teh odsekih za težka tovorna vozila prepovedano. 

AVTOCESTA A1 LJUBLJANA - ŠENTILJ V OBE SMERI

Na avtocesti A1 je iz smeri Ljubljane proti Šentilju pet odsekov s tremi prometnimi pasovi, v obratni smeri pa štirje.AVTOCESTA A1 LJUBLJANA - KOPER V OBE SMERI

Na avtocesti A1 je iz smeri Ljubljane proti Kopru pet odsekov s pasom za počasna vozila, iz smeri Kopra proti Ljubljani pa šest.


LJUBLJANSKA OBVOZNICA

Na ljubljanski obvoznici bo še naprej veljala celodnevna prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila (24 ur/dan), lahko pa ta prehitevajo na odseku s tretjim prometnim pasom, to je Bizovik - predor Golovec, smer Malence.