Ukrep za zmanjšanje števila voženj v napačno smer

Da bi zmanjšali število voženj v napačno smer in posledično število prometnih nesreč je družba DARS d. d. na razcepu Malence v mesecu marcu kot ukrep za preprečitev vožnje v napačno smer postavila plastične in snemljive stebričke.

Ukrep preprečitve vožnje v napačno smer je bil izveden na podlagi razvojno-raziskovalne naloge »Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na slovenskem avtocestnem omrežju«.  

Več na povezavi - info.