Test dveh sekund - samokontrola varnostne razdalje

Vožnja na prekratki varnostni razdalji statistično predstavlja enega najbolj pogostih vzrokov prometnih nesreč. Največkrat je ta vzrok povezan tudi s prehitro vožnjo.

V sklopu akcij za povačanje varnosti so Direktorat za ceste Ministrstva za promet, DARS d.d. in Policija predstavili različne načine ugotavljanja varnostne razdalje, s poudarkom na tako imenovanem dvesekundnem testu, ki ga lahko voznice in vozniki že preizkusijo na slovenskih avtocestah.

Več informacij..Test polja samokontrole varnostne razdalje in Napotki - animacija.

Vir: DARS d.d.