V skladu z zakonodajo in drugimi predpisi lahko pristojni minister ali upravljalec omeji uporabo posamezne državne ceste.
Omejitve se lahko uvedejo zaradi neustreznih tehničnih elementov ceste, neustrezne nosilnost voziščne konstrukcije ali neustrezne nosilnost premostitvenih objektov, zaradi spomladanske odjuge ali zaradi drugih utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in prometa na njej.
Nekatere omejitve lahko trajajo najdlje eno leto, nekatere pa dokler obstajajo razlogi za njihovo uvedbo.
Prav tako je s Pravilnikom o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton prepovedan tovorni promet na nekaterih državnih cestah, ki potekajo skozi naselja ali mimo njih in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših lastnosti.
Uredba objavljena v UL št. 68/08 dne 8. 7. 2008 dopolnjuje uredbo, ki je bila objavljena v UL št. 16/2008 01. 03. 2008 in ureja promet tovornih vozil na prehodih: Sečovlje, Sočerga, Vinica, Rigonce in Gibina.
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije, stran 6438, na povezavi.

Prehodi

Na prehodih Podgorje, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Imeno, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen prehod državne meje samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije.
 
(2. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
Na prehodih Sočerga, Rigonce, Vinica in Imeno je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone.
 
(3. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
Na prehodih Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka, Podgorje, Slovenska vas, Orešje, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t.
 
(4. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 
 
 
Prehodi obratujejo neprekinjeno, razen prehoda Podgorje, ki je odprt od 1. junija do 31. avgusta od 6. do 24. ure in od 1. septembra do 31. maja od 6. do 22. ure.
 
(5. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
Prehodi za mednarodni železniški promet obratujejo v skladu z mednarodnim železniškim voznim redom.
 
(2. odstavek 3. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
Občina Piran
Občina Piran kot zakoniti predstavnik upravljalca občinskih cest na območju Občine Piran, je 22. julija 2019, skladno z določili 37. člena Zakona o cestah (UL RS, št. 109/10,48/12,36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), sprejela sklep s katerim je na občinskih cestah, s katerim upravlja Občina Piran in se priključuje na cestno omrežje preko državnih cest G2-111 Valeta - Sečovlje in državne ceste G1-11 Koper Dragonja, prepovedala tranzitni promet oz. prepovedala promet za vsa motorna vozila, z izjemo "Dovoljeno za lokalni promet na cestah":
 • LC 312 071 Valeta - Lucan,
 • LC 140 051 Lucija - Malija,
 • LC Vinjole - Nožed,
 • LC 140 021 Seča - Korte,
 • JP 813 441,
 • LC 312 031 Marička - Korte,
 • LC 312 021 Sečovlje - Lonzan - Dragonja,
 • LC 312 251 Orešje - Padna,
 • LC 312 241 Pesjanci Sv. Peter,
 • LC 312 231 Dragonja - SV. Peter - Nova vas,
 • LC 177 242 Dragonja - dolina Dragonja.