Spremenjena prometna ureditev Strmec - Mangart

V soboto, 4. julija bo na odseku Strmec - Mangart vzpostavljena nova prometna ureditev.

Zaradi prometne varnosti, pomanjkanja parkirnih mest in umirjanja prometa na območju Mangartskega sedla, bo omejeno število vozil na mangartski cesti.

Pri Mangartski planini bo postavljena avtomatska zapornica s števcem prometa, pri odcepu ceste pri Mlinču pa digitalni prikazovalnik zasedenosti parkirnih mest. Na digitalnem prikazovalniku bo objavljeno obvestilo o zasedenosti parkirnih mest, avtomatska zapornica pa se do sprostitve parkirnih mest ne bo več odprla.

Za obiskovalce, ki bodo kljub omejitvi želeli na Mangartsko sedlo, bo ob vikendih v juliju in avgustu organiziran javni prevoz iz Loga pod Mangartom. Odhodi bodo vsako polno uro od 6.00 do 17.00. Javni prevoz bo brezplačen.

Razlog za uvedbo spremenjenega prometnega režima je predvsem v zagotavljanju prometne varnosti in manjšem obremenjevanju Mangartskega sedla z individualnim motornim prometom. Ob stalno naraščajočem prometu je že presežena nosilna zmogljivost visokogorskega okolja, prav tako pa ni več mogoče zagotavljati ustrezne varnosti. Cesta je strma in ozka ter vodi skozi številne predore in čez prepadna pobočja.

Oteženo je srečevanje vozil, parkiranje pa je omejeno na razpoložljive površine ob cesti pod Mangartskim sedlom, saj je promet od km 9,500 dalje prepovedan zaradi nevarnosti skalnih podorov.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo