Spremembe na MP Hrvaške in Italije

Od 15. junija odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. junija 2020 začnejo obratovati vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) določa vzpostavitev in obratovalni čas mejnih prehodov za obmejni promet. Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu EU. Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju določa, da lahko pogodbenica delno ali v celoti zadrži izvajanje sporazuma.

Republika Slovenija je zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 z Odlokom o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško začasno prekinila obratovanje teh prehodov od 18. marca 2020 do preklica. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so prenehali nujni oziroma epidemiološki razlogi za ta ukrep, zato s tem odlokom preklicuje veljavnost navedenega odloka.

V okviru Stalne mešane komisije za izvajanje SOPS je bil z izmenjavo diplomatskih not 12. junija 2020 dosežen dogovor z Republiko Hrvaško, da bodo maloobmejni prehodi ponovno začeli obratovati od 15. junija 2020 dalje.

 

S 15. junijem omogočeno prehajanje slovensko-italijanske tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije in Italije

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati 15. junija 2020.

Italija bo s 15. junijem 2020 uvrščena na seznam epidemiološko varnih držav, s tem pa se na slovensko-italijanski meji vzpostavlja enak režim prehoda meje, kot to že velja za prehajanje slovensko-avstrijske in slovensko-madžarske meje.

Tako bodo lahko državljani Slovenije in Italije slovensko-italijansko mejo prehajali izven kontrolnih točk, ostalim pa bodo za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke:
Vrtojba ? St. Andrea,
Fernetiči ? Fernetti,
Škofije ? Rabuiese,
Krvavi potok ? Pesse.

 

Novi varni državi na seznamu, omejitve za prihod iz več držav

Vlada se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah EU in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in z Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitvijo kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije, ki ju je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Dopolnjen seznam varnih držav

Vlada je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrsti dežela Furlanija - Julijska krajina, administrativna enota Italije. To velja od 13. junija 2020.

S 15. junijem 2020 pa se na ta seznam uvrstita še: Italija in Črna Gora.

Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer

S 13. junijem 2020 se zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče:
Katar,
Bahrajn,
Čile,
Kuvajt,
Peru,
Armenija,
Džibuti,
Oman,
Brazilija,
Panama,
Belorusija,
Andora,
Singapur,
Švedska,
Maldivi,
Sao Tome in Principe,
Združeni arabski emirati,
Združene države Amerike,
San Marino,
Saudova Arabija,
Ruska federacija,
Moldavija,
Gibraltar,
Bolivija,
Portoriko,
Gabon,
Kajmanski otoki,
Dominikanska republika,
Republika Južna Afrika,
Iran,
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske,
Severna Makedonija.

Izjeme veljajo le za:
osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (2. točka 10. člena odloka);
delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka);
osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka);
osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka);
osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka);
osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena odloka).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve