Spremembe gradnje krožnega križišča Primskovo

Dela na gradbišču krožnega krožišču Primskovo prehajajo v fazo gradnje, za katero je potrebno vzpostaviti delne in popolne zapore priključnih krakov. Delne zapore so predvidene na odsekih: Kranj - Spodnji Brnik in rondo Kranj/Primskovo.

Popolna zapora uvoznega kraka odseka Primskovo-Labore, je predvidena od 20. julija do 25. septembra. Možen bo promet proti avtocesti. Obvoz v času popolne zapore je urejen po lokalnih cestah, mimo trgovskih centrov in preko Planine.

Vir: Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo - DRSI