Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, velja v naslednjih dneh:
Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.
V petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.
V času turistične sezone
Od zadnjega konca tedna v juniju (sobota, nedelja) pa do vključno prvega konca tedna (sobota, nedelja) v septembru.
Ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih avtocestah in državnih cestah od 6. do 16. ure.
Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure, na nekaterih primorskih avtocestah in državnih cestah pa ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure.
V Sloveniji ureja omejitve tovornega prometa "Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS 75/11).
Posebnosti v času turistične sezone: na nekaterih drugih cestah v skladu z Odredbo o omejitvi prometa v RS (UL RS 75/11).
Voznikom tovornih vozil, ki so registrirana v Sloveniji
Se v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja bivanja voznika.
Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju, v skladu z (Ur. l. 73/2006).
V kolikor prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, je potrebno pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika.
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je na glavnih cestah Jelšane – Postojna (G1-6) in Starod – Kozina (G1-7) ter nekaterih glavnih in regionalnih cestah v severovzhodnem delu Slovenije, s 1. junijem 2019, uvedla spremembe omejitev za tovorni promet (nad 7,5 t ), več.
Prazniki v letu 2021
1. in 2. januar Novo leto
8. februar Prešernov dan
4. april Velika noč
5. april Veliki ponedeljek 
27. april Dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj Praznik dela
25. junij Dan državnosti
15. avgust Marijino vnebovzetje
31. oktober Dan reformacije
1. november Dan mrtvih
25. december Božič
26. december Dan samostojnosti in enotnosti
*23. maj Binkošti
Izjeme omejitev
Omejitve prometa za tovorna vozila ne veljajo, kadar je vožnja potrebna zaradi:
 • reševanja človeških življenj;
 • preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi ali njihovo premoženje;
 • preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
 • odprave posledic naravnih nesreč;
 • nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju cest ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
 • vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet; vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
 • prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
 • dostave naftnih derivatov na bencinske servise;
 • prevoza humanitarne pomoči;
 • prevoza mednarodnih mirovnih sil;
 • prevoza poštnih pošiljk;
 • opravljanja cestnega prevoza, kombiniranega z železniškim ali ladijskim:
  • do železniškega oziroma trajektnega terminala, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
  • od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
 • prevoza ob spravilu hitro pokvarljivi kmetijski ali gozdnih sadežov oziroma pridelkov;
 • prevoza žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v času žetve oziroma spravila;
 • prevoza surovin ali blaga, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu med več proizvodnimi enotami istega podjetja in te med seboj niso oddaljene več kot 5 km;
 • prevoza enodnevnih piščancev;
 • prevoza mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest v mlekarno;
 • prevoza hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili – hladilniki;
 • prevoza svežega rezanega cvetja;
 • zbiranja in odvoza gospodinjskih odpadkov;
 • odvoza trupel živali v okviru izvajanja javne službe veterinarsko higienske službe ali živalskih stranskih proizvodov, v okviru izvajanj gospodarske javne službe;
 • prevoza mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe bolnišnic;
 • prevoza gradbene mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste Republike Slovenije (DARS).
 • prevoza opreme za izvedbo gledališke predstave ali glasbenega koncerta, ki ga je zaradi programov prireditev treba opraviti v času prepovedi prometa.
V zvezi z zgoraj navedenimi prevozi so v času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih vozil, ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo. V zvezi s prevozi iz 5. alinee je v času prepovedi prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.