Ljubljana

Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Kranjska Gora - Nova Gorica
št. ceste Potek
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2-102 MP ROBIČ - KOBARID - PERŠETI
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC

Dolenjska

Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Kranjska Gora - Nova Gorica
št. ceste Potek
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2-102 MP ROBIČ - KOBARID - PERŠETI
Kranjska Gora - Nova Gorica
št. ceste Potek
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2-102 MP ROBIČ - KOBARID - PERŠETI
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)

Štajerska

Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC

Prekmurje

Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Kranjska Gora - Nova Gorica
št. ceste Potek
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2-102 MP ROBIČ - KOBARID - PERŠETI
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC

Gorenjska

Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Kranjska Gora - Nova Gorica
št. ceste Potek
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2-102 MP ROBIČ - KOBARID - PERŠETI
Kranjska Gora - Nova Gorica
št. ceste Potek
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2-102 MP ROBIČ - KOBARID - PERŠETI
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Predor Karavanke - Ljubljana
št. ceste Potek
A2 MP PREDOR KARAVANKE - KRANJ - LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor - Kranj
št. ceste Potek
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC

 

Primorska

11. LJUBLJANA – SRMIN / (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A1     LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO – DIVAČA – KOZINA
      – KLANEC – SRMIN
 
12. LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC – SRMIN:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–409   LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA – LOGATEC
G2–102   KALCE – LOGATEC
R2–409   KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO – DIVAČA – ČRNI KAL
R1–208   ČRNI KAL – KORTINE
R2–409   KORTINE – RIŽANA – SRMIN
 
13. ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
H5     ŠKOFIJE – KOPER (ŠKOCJAN)
H6     KOPER (ŠKOCJAN – ŽUSTERNA)
R2–406   DEKANI – ŠKOFIJE
R3–741   DEKANI – PRIKLJUČEK PRISTANIŠČE KOPER
G2–111   KOPER – MP SEČOVLJE
 
14. KOPER – DRAGONJA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1-11    KOPER (PRISTANIŠČE KOPER) – ŠMARJE – MP DRAGONJA
 
15. DIVAČA (GABRK) – FERNETIČI / (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A3     DIVAČA (GABRK) – SEŽANA – MP FERNETIČI
 
16. SENOŽEČE – FERNETIČI:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–445   SEŽANA – MP FERNETIČI
 
17. ŠTANJEL – SEŽANA (VZHOD):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R1–204   ŠTANJEL – DUTOVLJE – SEŽANA (VZHOD)
 
18. ŠEMPETER PRI GORICI – ŠTANJEL
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R3–614   ŠEMPETER PRI GORICI – MIREN – OPATJE SELO –
      KOSTANJEVICA NA KRASU – KOMEN – ŠTANJEL
 
19. SEŽANA – DIVAČA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–446   SEŽANA – DIVAČA
 
20. RAZDRTO – VRTOJBA / (HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
H4     RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA – SELO – ŠEMPETER
      PRI GORICI – MP VRTOJBA
 
21. RAZDRTO – ROŽNA DOLINA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–444   RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) – SELO
      – NOVA GORICA – ROŽNA DOLINA
 
22. POSTOJNA – JELŠANE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–6    POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA – MP JELŠANE
 
23. STAROD – KRVAVI POTOK:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–7    MP STAROD – KOZINA – MP KRVAVI POTOK

 Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2090