Rezultati ankete prepoznavanja novih znakov

Skupina Mare Nostrum je v letu 2010 izvedla  anketo poznavanja novih znakov oz. simbolov, ki se uporabljajo v okviru spremenljive prometno informativne signalizacije na elektronskih portalih nad avtocestami in hitrimi cestami.

Skupina Mare Nostrum, kjer je aktivni član tudi Družba za avtoceste v RS (DARS), je sicer del programa Easyway, v okviru katerega je financiranih in vodenih več različnih evropskih študij na področju uvajanja inteligentnih transportnih sistemov v državah članicah EU. Naloga skupine je usklajevanje in harmoniziranje prometnih vsebin spremenljive prometno-informativne signalizacije (SPIS) na evropskih avtocestah, kjer se uporabljajo različne oblike te signalizacije.

 V Sloveniji je v anketi sodelovalo 842 ankentirancev, rezultate pa si lahko ogledate na tej povezavi.
Opravičujemo se, ker so rezultati trenutno na voljo samo v angleščini. 
Rezultati kažejo, kolikšen odstotek anketiranih v posamezni državi je prepoznal določeno signalizacijo.
Opis, naveden nad posamezno tabelo označuje, kaj je npr. postavljavec signalizacije hotel z  znakom sporočiti, opisi v tabeli pa, kaj so anketiranci na znaku prepoznali. Ob opisih v tabeli so navedeni odstotki po posameznih državah.
 

Vir: Dars, d.d.