Rekonstrukcija dveh križišč Bazara

Zaradi izvedbe gradbenih del na dveh križiščih Bazara, je spremenjen potek prometa predvidoma do 29. novembra na odsekih: G2, Rožna Dolina - Šempeter; R1, Šempeter - Volčja Draga; na priključku Šempeter R3 in odseku LC, Bazara - MP Šempeter. Promet je urejen izmenično enosmerno s semaforji. 

H4, vipavska hitra cesta

V petek, 30. avgusta, zvečer od 20. ure, do ponedeljka 2. septembra, do predvidoma 4.ure, bo zapora H4, na odseku Vogrsko – Šempeter proti Novi Gorici. Obvoz po vzporedni državni cesti Vogrsko – Šempeter.

Prav tako, bo v petek, zvečer od 21. ure, do ponedeljka, do predvidoma 5. ure, zapora za ves promet  na odseku Šempeter – Vogrsko proti Ljubljani H4. Obvoz bo po vzporedni državni cesti Šempeter – Vogrsko.

Zapora bo zaradi odstranitve cestninske postaje Bazara in nujna obnova vozišča v območju platoja cestninske postaje Bazara ter priprava na vzpostavitev začasne prometne ureditve za nujno obnovo vozišča na odsekih H4 Selo – Vogrsko – Šempeter oz. Šempeter – Vogrsko – Selo.

Predvidoma v ponedeljek, 2. septembra med 4. in 5. uro zjutraj, bo promet stekel po spremenjeni prometni ureditvi, zgolj po enem prometnem pasu (zaprta bosta v prvi fazi prehitevalna pasova v obeh smereh vožnje, med odsekoma Vogrsko – Šempeter – Vogrsko).

Takšna prometna ureditev bo trajala predvidoma do 11. septembra, ko se tip zapore spremeni v tip C1 +1 in traja predvidoma do 16. oktobra 2019.

Vir: DRSI, DARS