Prometni režim na cesti čez Vršič v času del

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) pričenja z obnovo ceste na Vršič, R1-206, odsek 1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425. Na tem delu je potrebno sanirati tudi 9 metrov visok močno dotrajan zid (ta se nahaja na delu od km 4,320 do km 4,380). Del, ki potekajo na višini, na odseku ceste, ki je široka pet metrov, drugače kot s popolno zaporo ceste, ni mogoče izvesti. DRSI je zaprosila pristojne soglasodajalce in Triglavski narodni park za dovoljenje za gradnjo obvozne ceste v delu, kjer se nahaja dotrajan zid. Ker je zemljišče v zasebni lasti je potrebno pridobiti tudi soglasje lastnika zemljišča.

Izvajalec, podjetje Inkaing d.o.o., s katerim je bila podpisana pogodba za izvedbo del v vrednosti 544.414,63 EUR je že pričel s pripravo za gradnjo, (prijava gradbišča, priprava ekonomsko-tehničnega elaborata, usklajevanje zapore ceste,…). Ker gre za cesto, ki poteka v visokogorju je gradbena dela možno izvajati od pozne pomladi do zgodnje jeseni, ob tem je potrebno organizirati dela pod posebnimi pogoji, saj je prostor za manevriranje s stroji in servis gradbišča (dovoz/odvoz strojev, materiala) zelo omejen. Ob tem je pri vzpostavitvi prevoznosti potrebno delovišče organizirati tako, da je zagotovljena osnovna varnost vseh, tako tistih na gradbišču, kot udeležencev, ki prečkajo gradbišče, ki se bo v konkretnem primeru raztezalo na 1,3 kilometra dolgem potezu.

DRSI si prizadeva, da bi dela tako na kranjskogorski kot na bovški strani prelaza bila zaključena v najkrajšem možnem času. Zato so dela na odseku odseku 1028 Erika-Vršič-Trenta, kjer je predvidena rekonstrukcija dveh mostov preko hudournika pri Šubci in hudournika v Trenti usklajena z deli na odseku 1043 (Erika-Vršič) in bo promet v času del urejen preko začasnih mostov Maybe, izmenično enosmerno s semaforji. 

Prometni režim na odseku 1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425: 

18.4.2017 - 7.5.2017    Delna zapora.
                                     Izmenično enosmerno voden promet.
                                     Občasne kratkotrajne popolne zapore do 1 ure.
                                     Promet dovoljen za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila do 7,5 ton največje dovoljene mase (za tovorna
                                     vozila nad 7,5 ton največje dovoljene mase velja stalna prepoved na cesti čez Vršič). 

8.5.2017 - 15.6.2017    Za osebna vozila in tovorna vozila do 3,5 ton največje dovoljene mase bo veljal isti režim kot navedeno zgoraj,
                                     za avtobuse in tovorna vozila nad 3,5 ton in do 7,5 ton največje dovoljene mase promet ne bo dovoljen (možen
                                     obvoz via Predel). 

V času med 8.5.2017 in 15.6.2017 bo vzpostavljena 5 dnevna popolna zapora za ves promet, obvoz bo preko Predela. Datum zapore bo sporočen naknadno, ker je vezan na dinamiko izvedbe del.

 

15.6.2017 - 18.9.2017  Delne zapore (izmenično enosmerni promet, voden ročno ali s semaforji).

Od 18.9.2017 naprej,    Popolna zapora od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 17.00 uro,
dokler bodo                   ob petkih med 8.00 in 15.00 uro.
vremenske razmere      Promet bo za vsa vozila  med delovniki možen od 17.00 ure popoldan 
omogočale izvajanje     do 8.00 zjutraj naslednjega dne ter ob vikendih.
del.  

 

Zapori ceste se zaradi zahtevnih okoliščin dela, ozke ceste in strojev, ki zasedejo praktično celotno vozišče, žal, ni možno izogniti. Poleg tega se dela v visokogorju lahko izvajajo krajši čas, saj so za izvedbo posameznih del nujni ustrezni klimatski pogoji. Zaradi režima delnih zapor se bodo dela predvidoma zavlekla tudi v 2018. Zapore v prihodnjem letu so odvisne od izvedenih del v letošnjem letu.

 

Vsem voznikom in uporabnikom ceste čez prelaz Vršič se zahvaljujemo za potrpežljivost in strpnost v času gradbenih del.

 

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo