Projekt CROCODILE osvojil nagrado za prometno uporabo podatkov na področju tovornega prometa


Prometni ministri so pohvalili dosežke projekta Crocodile na globalnem srečanju v Nemčiji. Konzorcij 13 držav koordinira Agencija AustriaTech. 

   Projekt vzpostavitve čezmejne infrastrukture za izmenjavo podatkov, s ciljem odpraviti težave pri informiranju in pretoku čezmejnega prometa, je osvojil nagrado za dosežke v prometu za leto 2016 v kategoriji tovornega prometa. Nagrado podeljuje Mednarodni prometni forum (ITF), ki je medvladna organizacija in stičišče odločevalcev iz 57 držav članic. Sedež organizacije je v Parizu.  

Projekt CROCODILE se ukvarja z zastoji na cestah in mejnih območjih Srednje in Vzhodne Evrope, ki so tudi posledica pomanjkanja koordinacije med cestnimi operaterji v regiji. Vključuje več manjših držav, kjer se v različnih jezikovnih okoljih odvija visoka gostota čezmejnega prometa, ki izhaja iz treh glavnih panevropskih cestnih koridorjev (Baltik–Jadran, Ren–Donava in Orient–Vzhodni Mediteran).
 
Konzorcij CROCODILE vključuje partnerje, ki predstavljajo celotno verigo, od samih podatkov do storitev za končne uporabnike. V njem sodelujejo državna ministrstva in njihove agencije, cestni operaterji in ponudniki storitev iz 13 držav (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija). 
 
Iz Slovenije pri projektu sodeluje Nacionalni center za upravljanje prometa v imenu Ministrstva za infrastrukturo ter Družba za avtoceste v RS. Osredotočata se predvsem na tehnično in organizacijsko usklajevanje različnih institucij v sodelujočih državah, da bi lahko podatki iz različnih sistemov, v različnih jezikih in z različno tehnološko zgodovino dobili skupno osnovo in bili tako primerni za hitro izmenjavo in pripravo skupnih mednarodnih prometnih ukrepov.

V tem okviru so bile že izdelane nadgradnje nekaterih sistemov, ki jih uporabljajo nadzorni centri DARS in DRSI ter Prometno-informacijski center. Del rezultatov je vidnih tudi na spletni strani
www.promet.si, kjer si lahko uporabniki na zemljevidu že ogledajo nekatere informacije o stanju na avstrijskih avtocestah (pomembnejši zastoji, dela in avtocestne kamere). Nekatere nove nadgradnje bodo zaključene do konca leta 2016, nekatere pa še leto kasneje. 
 
Sodniki, ki so dodelili nagrado, so v projektu CROCODILE videli »velik prispevek k usklajevanju nacionalnih aktivnosti, povezanih z ITS na področju cestnega prometa« in ga pohvalili zaradi »dobrih rezultatov glede institucionalnega sodelovanja v smislu soočanja z velikimi izzivi«.
 
Martin Böhm iz avstrijske vladne agencije AustriaTech, ki je koordinirala projekt CROCODILE, je dejal: »Ta nagrada dokazuje, da sta sodelovanje in usklajena izmenjava podatkov ključ do izboljšanja prometne situacije na območju različnih manjših držav z različnimi značilnostmi prometnega omrežja. Menimo, da je projekt CROCODILE izhodiščna točka, in prepričani smo, da je tudi naša pot k varnejšemu in učinkovitejšemu cestnoprometnemu sistemu.«
 
Projekt je bil predstavljen 19. maja 2016 med srečanjem ministrov za promet v Leipzigu v Nemčiji, in sicer ob prisotnosti ministrov iz 57 držav članic ITF. Ob tej priložnosti je bila predstavnikom projekta tudi podeljena omenjena nagrada.