Predor Šentvid zaprt zaradi navezave priključnih cevi

V sredo, 9. decembra 2009, bodo po 9. uri začeli postavljati popolno zaporo predora Šentvid oz. celotnega odseka Šentvid - Koseze na avtocesti A2/E61 Karavanke - Ljubljana, in sicer med priključkom Šentvid in razcepom Koseze. Popolna zapora predora je potrebna zaradi navezave sistemov elektro in strojne opreme med glavnima ter novozgrajenima priključnima predorskima cevema. Novi cevi predora, ki se priključujeta na Celovško cesto v Ljubljani bosta predani prometupredvidoma 22. decembra 2009, glavna predorska cev pa naj bi bila ponovno odprta že kak dan prej.

Popolno zaporo bodo začeli postavljati najprej za smer proti Karavankam, in sicer za razcepu Koseze, za tem pa še za smer proti razcepu Koseze.

V obdobju zapore predora Šentvid in odseka avtoceste med severnim portalom predora do vključno razcepa Koseze, bo ves promet iz smeri Gorenjske in iz smeri razcepa Kozarje potekal prek Celovške ceste, tako kakor pred lanskim poletjem, ko je DARS d.d. predal prometu novi odsek avtoceste med Šentvidom in Kosezami. In sicer bo promet iz smeri Gorenjske na obvoznico preusmerjen prek Celovške ceste, promet za smer proti Gorenjski pa bo na razcepu Koseze voden na severno ljubljansko obvoznico in Celovško cesto. Zaradi zapore avtocestnega odseka Šentvid – Koseze je na obvoznih poteh pričakovati zgostitve prometa, ob prometnih konicah pa tudi daljše zastoje.

V tem obdobju bodo zaradi navezave elektro in strojnih instalacij med drugim izklopljeni vsi sistemi, opraviti pa bo potrebno tudi testiranja in požarni preizkus. DARS d.d. prosi voznice in voznike za razumevanje, saj je zapora predora nujno potrebna zaradi omenjene navezave sistemov na priključni cevi. Šentviški predorski sistem je namreč funkcionalna celota in mora tako delovati. DARS d.d. kot naročnik del in upravljavec avtoceste, nadzorni inženir ZPC (skupni nastop Zil inženiring d.d., Projekt d.d. in Slovenska cestna podjetja d.o.o.) ter izvajalec del SCT d.d. si bodo prizadevali za čimprejšnje dokončanje del, če bo le mogoče še pred potekom pogodbenega roka 22. decembra 2009, ko bo predor Šentvid skupaj z novozgrajenima priključnima cevema na Celovško cesto najkasneje znova odprt za promet. Priključni cevi bosta v tej fazi usposobljeni v smeri iz glavne predorske cevi na Celovško cesto in naprej proti Medvodam ter obratno, iz smeri Medvod v glavno predorsko cev v smeri razcepa Kozarje, medtem ko bosta za smer proti središču Ljubljane in obratno v skladu s terminskim načrtom nared v okviru tretje faze, v letu 2011, ko bo predvidoma zaključena tudi obnova oz. širitev Celovške ceste z dodatnimi pasovi n križišči na območju Šentvida.

O vseh spremembah prometne ureditve in aktualnih prometnih razmerah bodo vozniki in voznice obveščeni tudi prek prometnih obvestil, ažurne informacije pa lahko 24 ur dnevno dobijo tudi v Prometno-informacijskem centru za državne ceste, ki je dosegljiv prek kratke telefonske številke 1970 ali spletnega naslova www.promet.si.

DARS d.d. bo zaporo približno pet kilometrov dolgega avtocestnega odseka Šentvid – Koseze izkoristil tudi za nadaljnje snemanje filmov z nasveti in dobro prakso pravilne in varne vožnje po avtocesti. Gre za skupni projekt RTV Slovenija, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste oz. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Policije, Slovenskega zavarovalnega združenja in DARS d.d., prvi filmi, ki se že predvajajo, pa so bili posneti ob dokončanju oz. pred predajo prometu avtocestnih odsekov na širšem mariborskem območju letos poleti.

Skica zapore

Vir: DARS d.d