Predhodno obvestilo o spremembah ureditve prometa na območju mejnega prehoda Karavanke

V sklopu gradnje druge predorske cevi in končne ureditve pred predorom Karavanke se bodo izvajala dela tudi na celotnem obstoječem platoju. Zaradi tega se bo tekom gradnje, odvisno od napredovanja del, spreminjal prometni režim in posledično tudi pogoji za izvajanje izrednih prevozov. 

Prilagoditve in določene spremembe pogojev se bodo izvajale tudi zaradi ukrepov za obvladovanje pandemije koronavirusa in s tem v zvezi zagotovitve ustrezne prometne varnosti, varnosti potnikov in delovnih pogojev na območju kontrolne točke Karavanke ob vstopu v Slovenijo. 

Izredni prevozi skozi predor Karavanke proti Avstriji

V začetku novembra je bila za ves tovorni promet razširjena pot od izvoza z avtoceste na kamionsko cesto mimo nekdanje tehtnice do Sistema za varnostno preverjanje tovornih vozil (termo-skenerja) in naprej ob cestninski (kamionski) kabini do predora. Ta pot je namenjena tudi za izredne prevoze, katerih skupna širina ne presega 5 m.  Prevozi, katerih skupna širina presega 5 m, niso mogoči.

Še naprej je v veljavi:

  • Izredni prevozi širine med 3 in 3,50 m (višina do 4,40 m) morajo zapeljati preko cestninske postaje Hrušica in se po 100 m, pri prvi talni puščici za označevanje smeri vožnje levo, na skrajno desnem pasu ustaviti, prižgati smerne utripalke in se preko telefona najaviti v takrat vodilni nadzorni center. Šele, ko nadzornik prometa (s prometno signalizacijo v predoru opozori nasproti vozeča vozila) izrednemu prevozu odobri vožnjo, ta lahko nadaljuje z vožnjo. 
  • Telefon nadzornega centra SLO: +386 51 693 252 ali +386 4 581 29 17 
  • Telefon nadzornega centra A: +43 50108 38000 ali +43 50108 38002. 
  • Izredni prevozi širine nad 3,50 m se opravijo po dosedanjem protokolu najave na posebnem obrazcu (DARS/ASFINAG), ki je priložen k dovoljenju za izredni prevoz.

 Izredni prevozi skozi predor Karavanke proti Sloveniji

Pomembnejše spremembe prometnega režima bodo nujne iz predora proti Sloveniji:

  • Za potrebe nadzora vstopa v Slovenijo bo policija, v skladu s trenutnim stanjem in količino prometa, spreminjala prometni režim, zato bodo izredni prevozi do skupne širine 3,25 m in višine do 4,30 m lahko vozili v skladu s trenutnim protokolom najave (ustavitev vozila za CP Podrožca, najava v nadzorni center in čakanje na dovoljenje za nadaljevanje z vožnjo).
  • Izredni prevozi skupne širine med 3,25 m in 4,50 m se pred CP Hrušica preusmerijo na desni prometni pas in nadaljujejo vožnjo do šotora mejne kontrole in tam upoštevajo navodila policistov oziroma status semaforja. Če na semaforju pred šotorom ni rdeče luči, lahko nadaljujejo z vožnjo, v nasprotnem primeru je potrebno vozilo ustaviti in počakati napotke s strani policistov na kontrolni točki. Prevozi se lahko izvajajo v terminih od ponedeljka do petka ob 1. in 20. uri ter ob sobotah ob 1. uri. Prevoz je potrebno prijaviti najpozneje na dan prevoza, z navedbo predvidenega časa prevoza, v skladu z navodili na obrazcu za prijavo.  
  • Izredni prevozi, širši od 4,50 m, zaradi gabaritov šotora na nadzorni točki niso mogoči, zato se preusmerijo preko drugih mejnih prehodov.  
  • Navedene spremembe prometne ureditve proti Sloveniji bodo vzpostavljene s 1. 12. 2020 in bodo trajale do zaključka preureditve tega dela platoja, predvidoma do konca julija 2021.

Uporabnike pozivamo, da pri planiranju izrednih prevozov upoštevajo navedene omejitve in to obvestilo ter v tem času izredne prevoze preusmerjajo na druge primerne mejne prehode.

Obrazec za prijavo prevoza skozi predor Karavanke