Povečan tovorni promet tudi ta konec tedna

Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor, smo prejeli obvestilo v zvezi s prevozom tovornih vozil zaradi izrednih razmer in s tem ohromljenega železniškega prometa na progi Koper – Divača in obratno:

obveščamo vas, da bo v soboto, 29. in nedeljo 30. junija 2019, zaradi izrednih razmer in s tem ohromljenega železniškega prometa na progi Koper – Divača in obratno, v Republiki Sloveniji povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg.

Prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, se bodo opravljali v in iz koprskega pristanišča, skladno z določbo 2. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11), iz razloga preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje.

Povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, je zaradi ohromljenega železniškega prometa na progi Koper – Divača in obratno mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije.