Pomembnejše popolne zapore na glavnih in regionalnih cestah

      

     

Mejni prehod Sečovlje bo zaradi prenove zaprt od 10. do 31. maja 2021.

Obvozi bodo urejeni preko mejnega prehoda Dragonja.

V času popolne zapore mejnega prehoda Sečovlje na mejnem prehodu Dragonja pričakujemo povečan promet in daljše čakalne dobe. Svojo pot ustrezno načrtujte in pravočasno prilagodite. 

Vir: Policija

 

Regionalna cesta Podtabor - Zvirče bo zaradi obnove vozišča zaprta do predvidoma 15. 6. 2021.

Obvoz bo po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje, tudi za vozila brez vinjete.

 

Zaradi nujnih statičnih posegov in rekonstrukcije predora Predel na italijanski strani Predela, pri Rabeljskem jezeru, je upravljavec državnih cest v Italiji ANAS na tem odseku ceste Predel – Trbiž uvedel občasne popolne zapore za ves promet.

Popolne zapore bodo ob delavnikih med 18. in 6. uro. Obvoza ne bo.

V preostalih urah ter ob nedeljah in praznikih pa bo urejen izmenični enosmerni promet s semaforsko ureditvijo. Promet bo v skladu s siceršnjimi veljavnimi predpisi ta čas omogočen tudi za tovornjake in avtobuse.

Z ustanovitvijo operativne pisarne ANAS, ki bo delovala 24 ur na dan, bo aktiviran tudi poseben načrt za nujne primere oziroma za prost prehod intervencijskih vozil tudi v času siceršnje zapore.

Tak režim bo na tem odseku omenjene ceste trajal do začetka zime, ko načrtujejo prekinitev del, zaključna dela pa nameravajo izvesti spomladi prihodnje leto.

 

     

Vir: Občina Bovec

Konec maja se bo začela rekonstrukcija mostu čez Dravo na cesti Selnica ob Dravi - Ruše, R2-435. Most je pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, kot za širše območje.

Direkcija za infrastrukturo redno spremlja stanje premostitvenih objektov na državnih cestah in v skladu z njihovim stanjem načrtuje sanacijo.

Za most čez Dravo je v sklopu rekonstrukcije načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani, na drugi strani pa z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarke poti. Taka razširitev pa vpliva na statični sistem objekta, zahtevne posege v samo konstrukcijo, za kar je potrebno popolno mirovanje objekta, ki ga je možno zagotoviti le ob popolni zapori mostu. Gre za zelo zahteven projekt.

Iz tega razloga bo most med rekonstrukcijo zaprt. Dela bodo trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek predvidoma jeseni 2022.

OBVOZI V ČASU POPOLNE ZAPORE

Obvoz bo voden iz smeri Ruš po Tovarniški cesti oziroma po regionalni cesti R2-435 proti Mariboru skozi Bezeno, Bistrico ob Dravi in Limbuš. Nadaljeval se bo po glavni cesti G1-1 Maribor - Cesta proletarskih brigad čez Koroški most in na glavno cesto Maribor - Dravograd, do Selnice ob Dravi in obratno.

Obvoz je dolg približno 24 kilometrov.

V času popolne zapore ravno tako preko mostu ne bo možen prehod pešcev in kolesarjev. Za kolesarje na Dravski kolesarski poti je predviden obvoz od Gradu Fala po regionalni cesti R3-705, odsek Ruše - Puščava, do Ruš.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo