Poletni prometni koledar dela in ovire v prometu

Predvidena dela in zapore

Voznike opozarjamo na previdno vožnjo na območju cestninskih postaj, saj lahko zaradi spremenjene signalizacije pričakujemo občasne zgostitve prometa. Ta čas potekajo dela na cestninskih postajah Log, Postojna in Torovo. Več na povezavi.

A1, Ljubljanska obvoznica

Na razcepu Malence z vzhodne na južno ljubljansko obvoznico dela potekaj v različnih faza. Predvidoma do 13. julija 2018 bo zaradi del na odstavnem pasu oviran promet v prvi fazi.

Delna zapora odseka Litijska cesta – razcep Malence je predvidena v naslednji fazi, predvidoma do 12. avgusta 2018. Zaprt bo počasni in odstavni pas.

Zaprt bo tudi odstavni pas na relaciji predor Golovec – Ljubljana-jug v razcepu Malence ter oviran promet na priključku Ljubljana - jug izvoz iz avtoceste iz smeri Dolenjske. Prav tako bo oviran promet na priključku Ljubljana - jug - izvoz iz avtoceste iz smeri ljubljanske južne obvoznice. 

Ukrepi za večjo pretočnost prometa in izboljšanje prometne varnosti v razcepu Malence na ljubljanskem obroču (stičišče vzhodne in južne ljubljanske obvoznice), v juniju razširitev nasipa, glavna dela na razcepu predvidoma med 10. 7. in 18. 8. 2018.

A2, gorenjska avtocesta

V sklopu nadaljevanja (zaključevanje 2. faze in pričetek  3. faze) del pri rušenju CP Torovo in obnove vozišča na odseku med CP Torovo in priključkom Vodice, so v  nedeljo, 17. junija na avtocesti A2,  preuredili obstoječo delno zaporo.

Zaradi del v fazi 3, bo v etapi 1 postavljena delna zapora odsekov:

  • Odsek številka 0009  Brnik – Vodice od km 3,261 do km 5,246
  • Odsek številka 0609  Brnik – Vodice od km 3,461 do km 5,254,
  • Odsek številka 0010  Vodice – LJ (Šmartno) od km 0,000 do km 0,473,
  • Odsek številka 0610  Vodice – LJ (Šmartno) od km 0,000 do km 0,747.

Zaradi del v fazi 3, je v etapi 2 predvidena delna zapora odsekov: številka 0009  Brnik – Vodice  od km 3,261 do km 4,211 ter odseka številka 0609  Brnik – Vodice od km 3,461 do km 4,411.

V  obdobju postavljene začasne prometne signalizacije bo promet v obeh smer vožnje potekal po dveh zoženih pasovih. Začasna prometna signalizacija bo postavljena predvidoma do 22. julija 2018.

A5, Lenart - Sv.Trojica

Na območju počivališča Lormanje (AC-A5, Lenart - Sv.Trojica) bo zaprt uvoz na počivališče Lormanje od sobote, 23. junija od 13. ure do nedelje 24. junija do 22. ure. Izvoz iz počivališča pa bo zaprt v nedeljo, 24. junija od 8. do 22. ure, ko se bo odstranila celotna zapora. Tako bo omogočen še izvoz iz počivališča še tistim, ki ostanejo v soboto ponoči še na počivališče.

Opozarjamo tudi na številna dela na nekaterih glavnih in regionalnih cestah polega številnih prireditev, ki dodatno upočasnjujejo promet ( tek, kolesarske dirke, poletne mestne in regijske prireditve.

Predvidena večja obnovitvena dela do konca letošnjega avgusta

Na odseku primorske avtoceste A1 Unec–Postojna, je v teku sanacija viadukta Ravbarkomanda (objekta v smeri Ljubljane, trenutna zapora se končuje predvidoma sredi septembra).

Na odseku hitre ceste H4 Vipava–Ajdovščina–Selo, poteka obnova vozišča v dolžini 7,7 km, tako v smeri Vrtojbe kot Razdrtega, skupno torej 15,4 km vozišča. Trenutno na vipavski hitri cesti med Selom in Vipavo promet poteka po eni polovici hitre ceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Priključek Ajdovščina je odprt, popolna zapora priključka v smeri Ljubljane pa je predvidena v sredini julija.

Rušenje cestninskih postaj

Sklop 1 zaobjema: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika, vključno s platojem ter obnovo vozišče konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik–Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice–Ljubljana (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice. Izvajalec: Gorenjska gradbena družba GDD v sodelovanju s Kolektorjem CPG in CPK za 10,470 milijonov evrov brez DDV.

Sklop 3 zaobjema: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Nanos, Dane, Logatec, Unec - sever, Unec - jug, Razdrto - sever, Razdrto - jug, Postojna - sever, Postojna - jug in obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto–Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos in priključka A1/0151 Logatec. Izvajalec Kolektor CPG v sodelovanju s CPK za 7,998 milijonov evrov.

Dela na cestninski postaji Log na primorski avtocesti A1 so v teku. Pogodbeni rok za izvedbo vseh del na cestninski postaji Log je do konca julija, ko morajo biti odstranjene vse zapore z vozišča. Dodatno pa se bo na območju današnje upravne stavbe cestninske postaje urejal plato za namen nadaljnje uporabe tega območja še 55 dni (do konca septembra), kar pa naj ne bi bistveno vplivalo na pretočnost prometa. Torej bodo dela na cestninski postaji  v celoti, to pomeni vključno z novim platojem v zaledju, končana predvidoma konec septembra.

Dela na cestninski postaji Torovo na gorenjski avtocesti A2 so v teku, končana bodo predvidoma konec julija.

Na cestninski postaji Unec se bodo pripravljalna dela začela predvidoma 2. julija, postavitev popolne zapore, ki bo trajala sedem dni, je predvidena za 7. julija.  

Začetek pripravljalnih del na cestninski postaji Nanos je načrtovan za 3. septembra, 12. septembra pa je bo predvidoma začela popolna zapora, ki bo trajala 30 dni.

Dela na cestninski postaji Logatec na primorski avtocesti A1 vključno s prenovo vozišča na priključku do industrijske cone so predvidena v začetku avgusta 2018.

Na cestninski postaji Vrhnika na primorski avtocesti A1 vključno s platojem bodo dela potekala predvidoma med 6. 8. in 25. 8. 2018.

Dela na glavnih in regionalnih cestah

Na glavni cesti G2-104, Ljubljana (Črnuče - Tomačevo) so predvidena dela, med 26. junijem in 30. avgustom. Promet bo potekal po drugem smernem vozišču v obe smeri (po en vozni pas v vsako smer). V zadnji fazi bodo dela potekala še v območju samega križišča z Brnčičevo cesto.

Možni alternativni poti sta na relaciji iz Črnuč po Dunajski cesti do Ljubljane oz. severne obvoznice in iz Črnuč po Zasavski cesti na AC priključek Šentjakob in naprej po avtocesti A1 proti ljubljanskem obroču. Enako velja v obratni smeri. Pripravljalna dela se bodo pričela izvajati že med vikendom in praznikom, to je med 23. in. 25.6.2018. Več na povezavi.

V Mariboru se začenja obnova mestne vpadnice R2-430, Maribor (Ptujska) – Hoče, dela bodo potekala v več fazah. Od 26. junija cest pričakujejo spremenjen prometni režim. Več informacij na povezavi.

Poletne prometne konice

V poletnem času se jutranje in popoldanske prometne konice ob delovnikih zmanjšajo, povečajo pa se sezonske prometne konice ob vikendih:

Časovni okvir

Smer prometa

Najbolj obremenjeni odseki

Petek popoldne

Proti turističnim krajem

Ljubljanska obvoznica

A1 Ljubljana – Koper

H5 Koper – Izola

G1-11 Koper – MP Dragonja

G2-111 Izola – MP Sečovlje

Sobota

Od Avstrije in Italije proti slovenski obali in Hrvaški ter nazaj

A2 Karavanke – Ljubljana,

A1 Ljubljana – Koper,

H5 Koper – Izola

A1 Šentilj – Maribor

G1-11 Koper – Dragonja

G1-111 Izola – MP Sečovlje

G1-7 Kozina – MP Starod

G1-6 Postojna – MP Jelšane

A4 Maribor – Podlehnik

G1-9 Podlehnik – MP Gruškovje

Nedelja popoldne

od slovenske obale in Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

A2 Ljubljana – Karavanke

A1 Koper – Ljubljana

H5 Koper – Izola

A1 Šentilj – Maribor

G1-11 Koper – Dragonja

G1-111 Izola – MP Sečovlje

G1-7 Kozina – MP Starod

G1-6 Postojna – MP Jelšane

A4 Maribor – Podlehnik

G1-9 Podlehnik – MP Gruškovje

Napoved največjih zgostitev prometa na slovenskem cestnem omrežju si lahko ogledate v prometnem koledarju.

V času poletnih prometnih konic bodo najbolj obremenjeni mejni prehodi Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Gruškovje in Obrežje.

Največ gneče je pričakovati vsak vikend do konca poletja na mejnih prehodih s Hrvaško v Istri ter na mejnem prehodu Gruškovje na Štajerskem. V primeru daljših čakalnih dob na MP Gruškovje, voznikom priporočamo mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi. Zaradi velikosti mejnih prehodov je prepustnost na slednjih precej boljša kot na mejnih prehodih Dobovec in Rogatec, po priporočilih policije.


Predvsem za tiste, ki boste potovali v Istro, priporočamo, da v času konic uporabite mejne prehode Sočerga, Podgorje ali Brezovica pri Gradinu. Najdete jih na zemljevidu na spletni strani www.promet.si.

Preventiva

Voznike naprošamo za previdnost zaradi košnje trave ter ostalih del, ki potekajo na različnih odsekih avtocest in hitrih cest v obsegu aktivnosti rednega letnega vzdrževanja.

Omejitev tovornega prometa

Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t se v soboto, 23. junija po Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS 75/11) spremeni. Več na povezavi.

Vremenske razmere: poleg del so v ospredju tudi vremenske razmere, ki vplivajo na prometne tokove, prav tako sanacije po neurjih. Zaslediti je drugačne gostote prometa kot v preteklosti.

Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah preko:
- spletne strani www.promet.si,
- operaterja PIC na 1970 (številka ni brezplačna) ali odzivnik 080 22 44 (brezplačno),
- mobilne aplikacije DarsPromet+,
- družbenih omrežij (Twitter @promet_si in www.facebook.com/Vozimo.pametno),
- spremljanja prometnih informacij radijskih postaj.