Po praznikih začetek del na posameznih avtocestnih odsekih

Po prvomajskih praznikih bodo izvajalci na posameznih odsekih avtocest začeli z obnovitvenimi deli, ki bodo zaključena še pred začetkom letošnje glavne turistične sezone. Dela bodo tako že v začetku prihodnjega tedna stekla na odseku primorske avtoceste Divača–Kozina, v predoru Karavanke ter na odseku dolenjske avtoceste Brežice–Obrežje. V kratkem pa še na štajerski avtocesti Vransko–Trojane ter na odseku pomurske avtoceste Dragučova–Lenart.

Delavci DARS d.d. bodo v ponedeljek, 6. maja 2013, začeli s pripravljalnimi deli za postavitev delovne zapore na odseku primorske avtoceste A1 Divača–Kozina. Izvajalec del, v skupnem nastopu koprski CPK d.d. kot vodilni partner ter novogoriški CPG d.d. in GP Krk d.d. s Hrvaške kot partnerja, bo obnovil 6,4 kilometra vozišča avtoceste iz smeri Kopra proti Ljubljani. Pogodbeni rok je 48 dni, vrednost del, ki poleg obnove vozišča vključuje še zgraditev kabelske kanalizacije in telekomunikacijskega omrežja, znaša 4,74 milijona evrov (brez DDV). Promet na odseku Divača–Kozina bo predvidoma najpozneje do začetka zadnjega tedna v juniju, ko bo izvajalec zaključil z deli, potekal po drugi polovici avtoceste po treh zoženih pasovih. Kakor je znano, je bila druga polovica avtocestnega odseka Divača-Kozina, to je v smeri Kopra, obnovljena v letu 2010.

V ponedeljek, 6. maja 2013, bodo delavci DARS d.d. postavili delovno zaporo tudi čez celoten, približno osemkilometrski predor Karavanke. Izvajalec del, v skupnem nastopu hrvaški družbi Tenzor d.o.o. in Promel d.o.o., bo v karavanškem predoru zamenjal videonadzorni sistem in vzpostavil video detekcijo prometa. Pogodbena vrednost del je 2,1 milijona evrov (brez DDV), pri čemer znaša delež DARS d.d. za slovenski del predora 44 odstotkov, delež avstrijskega upravljavca predora Asfinag pa preostalih 56 odstotkov pogodbene vrednosti. Dela bodo zaključena predvidoma najpozneje do začetka zadnjega tedna v juniju, dotlej pa bo promet skozi enocevni slovensko-avstrijski avtocestni predor potekal izmenično enosmerno, s čakanjem pred predorom do približno 30 minut. Zaporo bodo delavci DARS d.d. umikali v času največjih pričakovanih prometnih obremenitev zaradi praznikov v Avstriji in Nemčiji (v Sloveniji namreč v času del ni prazničnih dni). Izredni prevozi bodo v času del omogočeni v nočeh s četrtka na petek (med 19.30 in 5. uro), ob predhodni naznanitvi v Nadzorni center DARS d.d. Hrušica, in sicer najpozneje do 13. ure na dan prevoza (04/581-29-10).

Na dolenjski avtocesti A2 bodo delavci DARS d.d. v ponedeljek, 6. maja 2013, postavili delovno zaporo na odseku med Obrežjem in Brežicami. Izvajalec, CGP d.d., bo, potem ko je v aprilu obnovil vozišče v smeri Obrežja, nadaljeval z deli na smernem vozišču proti Ljubljani. Predvidoma do začetka junija bo promet v dolžini približno pet kilometrov potekal po drugi polovici avtoceste dvosmerno. Izvajalec sanira drenažni asfalt na navedenem odseku v okviru odprave napak v garancijski dobi.

Na vzhodni ljubljanski avtocestni obvoznici, na odseku Litijska–Malence, bodo od nedelje, 5. maja 2013, dalje potekala dela v zvezi z zapiranjem prehoda ločilnega pasu s kovinsko varnostno ograjo. Zaradi del bosta zaprta prehitevalna pasova v obeh smereh, promet pa bo v dolžini nekaj sto metrov do zaključka del, predvidoma najpozneje do nedelje, 12. maja 2013, potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Predvidoma do konca prihodnjega tedna bodo stekla še dela na odseku pomurske avtoceste Dragučova–Lenart, kjer bo izvajalec del, Cestno podjetje Ptuj d.d., v okviru odprave napak v garancijski dobi predvidoma v treh tednih obnovil dele vozišča proti Murski Soboti. Promet bo v času izvajanja del potekal v smeri Murske Sobote le po enem prometnem pasu, v smeri Maribora pa nemoteno.

Nadaljevala se bodo tudi krpanja poškodovanih vozišč, ki pa praviloma trajajo dan ali dva, izvajajo pa se, kolikor je mogoče, izven največjih prometnih konic.

Daljša zapora je čez približno teden dni napovedana na odseku štajerske avtoceste A1, o čemer bo DARS d.d. uporabnike in uporabnice avtocest znova posebej obvestil v prihodnjem tednu. Ker se na odseku med Vranskim in Trojanami iztekajo garancije za objekte (viadukte, mostove, nadvoze), bo izvajalec skladno s pogodbenimi določili moral odpraviti ugotovljene napake in pomanjkljivosti. Izvajalec, družba Hipox d.o.o. iz Ljubljane, bo glavnino del, med katerimi bodo med drugim sanacija betonskih in asfaltnih površin (zalivanje razpok in druga dela), sanacija jeklenih elementov (zamenjava poškodovanih elementov, namestitev novih zaščitnih kap na geotehničinih sidrih in druga dela) opravil ponoči in ob koncih tedna, ko bo za promet zaprto smerno vozišče avtoceste.

Popolne zapore smernega vozišča avtoceste bodo izključno ponoči in ob koncih tedna, ko je na avtocesti tudi manj prometa. Delavci družbe DARS d.d. iz pristojen Avtocestne vzdrževalne baze Vransko pa bodo zapore izkoristili za izvedbo čim večjega obsega rednih vzdrževalnih del, tako da bi bilo potem tudi delovnih zapor zaradi teh del čim manj.

Predvidoma od 10. do predvidoma najpozneje 28. maja 2013, in sicer od ponedeljka do petka med 21. in 6. uro bo za ves promet zaprta polovica avtoceste proti Mariboru. Medtem ko bo promet v smeri Ljubljane vseskozi potekal po avtocesti nemoteno. Čez dan bo promet potekal po avtocesti tudi v smeri Maribora, saj bo izvajalec opravljal tista dela, ki terjajo praviloma le zaporo odstavnega pasu. Ob koncih tedna pa bo veljala 24-urna zapora, in sicer od 21. ure v petek zvečer in do 6. ure v ponedeljek zjutraj (trije konci tedna – prvi predvidoma že od petka, 10. maja). Promet bo prek priključka Blagovica preusmerjen na vzporedno glavno cesto, vozniki pa se bodo na avtocesto znova lahko priključili na Vranskem. Približno 20-kilometrski obvoz po vzporedni glavni cesti bo pri običajnem prometu prek noči in koncev tedna predstavlja – ob upoštevanju predpisane hitrosti vožnje in tekočem prometu – v povprečju približno šest minut daljšo prevozno pot v primerjavi z uporabo avtoceste, v primeru gostega prometa pa v povprečju do približno 10 minut.

V obdobju zapore bo zaradi skrajšanja cestninske ceste znižana cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.

Po koncu sanacijskih del na smernem vozišču proti Mariboru, bo podobna prometna ureditev, predvidoma med 30. majem in najpozneje 19. junijem, veljala za smerno vozišče proti Ljubljani. Promet bo ponoči od ponedeljka do petka med 20. in 5. uro preusmerjen na priključku Vransko na vzporedno glavno cesto in prek priključka Blagovica spet na avtocesto. Prek dneva bo avtocesta proti Ljubljani odprta za promet, ob koncih tedna, od 20. ure v petek zvečer in do 5. ure v ponedeljek zjutraj, pa bo 24-urna popolna zapora navedenega smernega vozišča. Obvoz bo urejen po vzporedni glavni cesti, medtem ko bo promet proti Mariboru vseskozi potekal po avtocesti nemoteno.

O zapori na štajerski avtocesti A1 med Blagovico in Vranskim bo DARS d.d. obveščal tudi prek elektronskih portalov nad avtocesto, sicer pa voznicam in voznikom priporočamo, da nas pred potjo pokličejo v Prometno-informacijski center za državne ceste - PIC, na kratko številko 1970, kjer jim bomo operaterji poskušali dati čim bolj aktualno in celovito informacijo o stanju na cestah. Na kratko lahko stanje na avtocestah in hitrih cestah preverijo tudi na brezplačni glasovni postaji 080 22 44.  

Vir: Dars d.d.