Počitnice, prazniki ter omejitve tovornega prometa

Visoko gostoto prometa pričakujemo v torek, 30.10. popoldne, sredo, 31.10. dopoldan, predvsem v četrtek,1.11. skozi ves dan, ter v nedeljo, 4.11. v popoldanskem času ob zaključku počitnic v Italiji, na Hrvaškem in pri nas. Zgostitve prometa so možne iz urbanih središč v smeri turističnih krajev, v bližini večjih nakupovalnih središč, v okolici pokopališč, na mejnih prehodih ter odsekih, kjer je spremenjena prometna signalizacija zaradi del.

Spremenjena prometna signalizacija zaradi predvidenih del je na primer: na štajerski avtocesti med CP Vransko in predorom Ločica v obeh smereh, na dolenjski avtocesti med priključkoma Drnovo in Obrežje proti Hrvaški ter v predoru Karavanke, kjer promet poteka izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom na obeh straneh. Možnost zgostitve zaradi povečanega prometa je tudi na CP Hrušica proti Avstriji.  

Možne so tudi spremembe prometnih ureditev na območju pokopališč, zato priporočamo predhodno načrtovanje relacij ter s tem proučitev alternativnih možnosti vožnje, parkiranja vozil oz. spremembo načrtovane poti zaradi prometnih dogodkov, zastojev ali drugih vzrokov.
Med 29.10. in 2. 11. v času jesenskih šolskih počitnic sta tudi dva praznika (Dan reformacije 31. oktobra in Dan spomina na mrtve 1. novembra), kar lahko vpliva na pretočnost prometa na različnih lokacijah.
V času praznikov veljajo tudi omejitve tovornega prometa v različnih časovnih terminih in sicer v Avstriji, Italiji, na Madžarskem,v Nemčiji, Franciji, na Hrvaškem ter Sloveniji. Več o omejitvah lahko preberete v poglavju Tovorni promet/Omejitve v tujini.
Zaradi spremenljivih vremenskih razmer, v zadnjem času tudi nizkih temperatur in prvih izkušenj s snegom, slabi opremi nekaterih vozil, težjim prometnim nesrečam voznikom svetujemo, da so »pozorni« na vse udeležence v prometu, poskrbijo za lastno vidnost in varnost, dosledno upoštevajo cestno-prometne predpise, upoštevajo prilagoditev vožnje voznim razmeram, imajo primerno opremo vozil, sledijo prometnim informacijam v medijih, predvsem tudi predhodno preverijo stanje na cestah na spletnem portalu www.promet.si oz. nam sporočijo posebnosti na številki 1970.
Srečno in pozorno ter previdno!