Opozorila o vožnji v nasprotno smer sedaj na app Promet+

Opozorila o vožnji v nasprotno smer sedaj na app Promet+

Na aplikaciji za mobilne naprave Promet+ odslej lahko prejemate zvočna in tekstovna opozorila na nevarnost vožnje v nasprotno smer. Dovolj je, da imate odprto aplikacijo in omogočeno lokacijo.
 

Aplikacija po novem voznike opozarja na nevarnost vožnje v nasprotno smer na slovenskih avtocestah, ki so jo zaznale Darsove naprave oz. sistem senzorjev, podprt s sodobnimi inteligentnimi transportnimi sistemi. Obvestilo je tudi zvočno, prebere ga elektronski bralec (privzeto ženski glas, uporabnik pa si lahko v nastavitvah nastavi tudi moški glas).

 

Primer obvestila: 

 

 

Kako sistem deluje?

 

DARS na avtocestah namešča senzorje oz. t. i. induktivne zanke, ki zaznavajo vozila, ki to zanko prevozijo. Številne zanke so usposobljene, da zaznajo tudi vozilo, ki jo je prevozilo v napačni smeri.

V tem primeru zanka javi to v sistem, ki alarm dopolni z lokacijsko informacijo, pripravljenim tekstom in ga pošlje kot opozorilo na aplikacijo Promet+.

Če imate vklopljeno aplikacijo in možnost sledenja vaši lokaciji, boste prejeli to obvestilo v nekaj sekundah od zaznave, če se takrat vozite na avtocesti proti mestu, kjer se je sprožil alarm.

Ko boste mimo senzorja, ki je zaznal nevarnost, ali bo alarm odpravil nadzornik prometa v nadzornem centru, boste prejeli obvestilo o koncu nevarnosti.


Obvestilo o nevarnosti nasprotne vožnje ne pomeni vedno klasične dolge nasprotne vožnje. Lahko je ta vožnja kratka, lahko gre le za obračanje. Vsekakor se na mestu, ki ga je zaznal senzor, nekaj dogaja, na kar velja biti pozoren in do preklica nevarnosti voziti previdno.

Storitev omogoča razvoj t. i. kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov, ki jih DARS v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo razvija v okviru evropskega projekta C-Roads (Platform: C-Roads).

Naložite si aplikacijo Promet+ na svojo napravo. Povezave do trgovin najdete tudi na PROMET.SI