Omejitev tranzitnega prometa tovornih vozil na cesti Postojna - Jelšane

8. 5. 2019 V začetku marca je bilo na Ministrstvu za infrastrukturo dogovorjeno, da bo Direkcija RS za infrastrukturo na glavnih cestah Jelšane – Postojna (G1-6) in Starod – Kozina (G1-7) s 1. junijem letos uveljavila novo prometno ureditev, ki bo omejila tranzitni tovorni promet, hkrati pa izboljšala varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva. 

Z navedeno prometno ureditvijo se po cestah G1-6 in G1-7 čez Slovenijo prepove daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase iz Italije v države kot so Hrvaška (izjema so naslednje hrvaške županije Istra, Kvarner, Lika, Gorski Kotar), Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Črna gora, Romunija ... in obratno.

Dopusti se tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase po teh cestah preko Slovenije, ki prihajajo iz Italije in imajo cilj v Hrvaški (velja samo za del Hrvaške: Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar,) oz. obratno, ki imajo izhodišče/izvor  na Hrvaškem (velja samo za del Hrvaške: Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar,) in tranzitirajo v Italijo. S tem prav tako ni omejen promet tovrstnih tovornih vozil, ki natovarjajo v Sloveniji in vozijo na Hrvaško ali v prej omenjene oddaljene države in obratno. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki (med Kozino in mejnim prehodom Starod ter med Postojno in mejnim prehodom Jelšane), je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet.

Daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase iz Italije proti Hrvaški (proti kontinentalnem delu Hrvaške), Bosni in Hercegovini, Srbiji, Romuniji … in obratno se s tem preusmeri na avtocesto A1 in A2 Kozina-Ljubljana-Obrežje, ki v tem primeru predstavlja varnejšo vzporedno cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.

Vir: Občina Postojna