Obvestilo uporabnikom avtocest o sferičnem snemanju avtoceste

Med 28. in 31. marcem (izvedba je pogojena z ugodnimi vremenskimi razmerami ) se bo izvajalo sferično snemanje ter lasersko skeniranje in sicer na naslednjih odsekih cest:

  • 28.3.2019 del avtoceste A1 med priključkoma Unec in Razdrto skupaj s priključkoma Unec in Postojna ter del avtoceste A3 med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod,
  • 29.3.2019 del avtoceste A2 med priključkoma Hrušica in Lipce skupaj s počivališčema Jesenice ter del avtoceste A2 med priključkoma Brnik in Ljubljana Šmartno skupaj s priključkom Vodice,
  • 31.3.2019 del avtoceste A1 med razcepom Malence in priključkom Brezovica skupaj z razcepoma Malence, Kozarje, priključki Ljubljana jug, Rudnik, Ljubljana center, Ljubljana zahod, Brezovica, počivališčema Barje ter A2 med priključkom Brdo in razcepom Kozarje.

Glede na to, da pri izvajanju sferičnega snemanja lahko pride do obdelave osebnih podatkov uporabnikov avtocest, bodo udeleženci v prometu o poteku snemanja cestišča in posledično o morebitnih zastojih obveščeni še posebej preko Prometno informacijskega centra (PIC). Morebitni osebni podatki zajeti na sferičnih posnetkih bodo pred prenosom na produkcijske medije anonimizirani.

Sferični posnetki z anonimiziranimi osebnimi podatki se bodo uporabljali za tehnično obdelavo podatkov pri upravljanju in vzdrževanju avtocest. DARS d.d. izjavlja, da kakršnekoli zbirke osebnih podatkov uporabnikov avtocest z izvedbo sferičnega  snemanja in laserskega skeniranja ne bodo nastale.

Naročnik snemanja je DARS d.d., ulica VI. Divizije 4. 3000 Celje.

Izvajalec snemanja je MENSURAS d.o.o., Zrkovska cesta 87, 2000 Maribor.