Obnova mestne vpadnice v Mariboru

V pričakovanju začetka počitniškega obdobja, ko je promet na vpadnicah večjih mest zaradi dopustov manjši, Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obnovo vozišč najbolj obremenjenih cest. Obnova vozišča na R2-430 Maribor (Ptujska) - Hoče.

Dne, 14. maja 2018 je bila sklenjena pogodba z vodilnim parterjem podjetjem Possehl d.o.o. in partnerjem Strabag d.o.o. za izvedbo obnove 3,36 kilometrov vozišča na R2-430/0273 Maribor (Ptujska) - Hoče.

Obnova bo obsegala sanacijo poškodovanih asfaltnih površin, zalivanje reg in zamenjavo poškodovanih robnikov, nakar bo izvedena čez celotno površino vseh voznih pasov tankoplastna prevleka in obnovljene talne označbe.

Vrednost del znaša 834.838,12 EUR z DDV, rok izvedbe je 90 dni po uvedbi v delo. Predvidoma bo v času izvedbe del zapora obeh voznih pasov v posamezno smer, in sicer:
- V I. fazi bo popolna zapora v smeri Maribor - Hoče (oba vozna pasova) od križišča za carinarnico do križišča Hoče. Promet bo urejen izmenično v obe smeri na drugi polovici ceste smer Hoče – MB.
- V II. fazi bo popolna zapora v smeri Hoče - Maribor (oba vozna pasova) od križišča za križišča Hoče. Promet bo urejen izmenično v obe smeri na drugi polovici ceste smer Hoče - MB.
- V III. Fazi bo za občasno za krajši čas zaprt kratek odsek pred križiščem za carinarnico.

Uporabnike opozarjamo, da naj od 26. junija 2018 na navedenih odsekih cest pričakujejo spremenjen prometni režim, ki se bo tekom izvedbe del tudi spreminjal skladno s potrebami organizacije gradbišča oziroma fazami izvedbe del. Vse informacije o trenutnih zaporah in preusmeritvah bodo uporabnikom na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).