Obnova avtoceste A1 med Framom in Slovensko Bistrico
Potovalni časi