Nov način izvedbe izrednih prevozov skozi Karavanke

Slovenski in avstrijski upravljavec predora Karavanke, DARS d.d. in ASFINAG GmbH, sta za zagotovitev čim večje prometne varnosti določila nov način izvedbe izrednih prevozov skozi karavanški predor. Od 1. marca 2014 naprej bodo izredni prevozi skozi predor možni le v vnaprej določenih terminih. 

Prevoznik izrednega prevoza bo moral od 1. marca dalje dovoljenju za izvedbo izrednega prevoza priložiti »Obrazec za prijavo prevoza skozi predor Karavanke« in ga najmanj 24 ur pred nameravanim prevozom posredovati obema odgovornima službama (na DARS – operater in na ASFINAG – operater; več informacij v priloženem obrazcu); v obrazcu so navedene možne ure prevozov, ki jih je potrebno upoštevati.

To pomeni, da bodo izredni prevozi v smeri proti Avstriji (navajamo kot primer) v torek pričeli vožnjo skozi predor ob 9. uri (za vse, ki bodo čakali v koloni in se bodo predhodno prijavili v skladu z obrazcem) in zvečer ob 23. uri na enak način, vmes pa izrednih prevozov ne bo možno izvajati. Enako velja za prevoze v smeri proti Sloveniji; ti se bodo izvedli ponoči ob 1. uri in ob 20. uri zvečer. Termini v smeri vožnje Avstrija–Slovenija so prilagojeni pogojem prevozov ostalih predorov v Avstriji.

Ker so lahko veljavna dovoljenja za izredne prevoze skozi predor Karavanke (letna, mesečna ali večmesečna) že izdana in brez navedenega obrazca, bo v takšnih primerih možno prevoz izvesti v okviru izdanega dovoljenja.

Prevozniki bodo zaprošeni s strani operaterjev, da v prihodnje uporabijo obrazec.

Dovoljenja, ki bodo izdana po 1. marcu 2014, bodo morala imeti obrazec in tudi prevozi bodo morali biti vnaprej sporočeni, kakor tudi izhaja iz obrazca, dosegljivega na spodnji povezavi.

Obrazec za prijavo izrednega prevoza skozi Karavanke

Vir: Dars