Nadgradnja odseka proge Pesnica - Šentilj - državna meja

Glavna gradbena dela pri nadgradnji železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja ter na postajah Pesnica in Šentilj, se prevešajo v drugo, zaključno fazo. V prihodnjem tednu se bodo tako začela dela na območjih nivojskih križanja cest z železnico, zato promet preko teh prehodov ne bo možen. Dela so organizirana tako, da bi bilo trajanje zapor čim krajše, obvozi bodo označeni.
 
Predvideni sta naslednji zapori regionalne ceste:
- od 24.11. do 25.11.2018, ko bo na regionalni cesti zaprt
nivojski prehod Ranca 1
- od 1.12. do 3.12.2018, ko bo na regionalni cesti zaprt
nivojski prehod Štrihovec 4
 
Obvoz ob obeh zaporah bo za lokalni promet potekal po regionalnih in občinskih cestah, za tranzitni promet pa po avtocesti A1 Pesnica–Šentilj in obratno.
 
Predvidene so tudi zapore občinskih cest, v času del bo obvoz speljan po lokalnih cestah:
- od 21.11. do 22.11.2018 bo zaprt nivojski prehod Pesnica,
- od 25.11. do 26.11.2018 bosta zaprta nivojska prehoda Ranca 2 in Ranca 3. Za prehod Ranca 2 je že vzpostavljena začasna obvozna cesta.
- od 26.11. do 28.11.2018 bo zaprt nivojski prehod Ranca 4,
- od 29.11. do 30.11.2018 bo zaprt nivojski prehod Štrihovec 1,
- od 30.11. do 1.12.2018 bo zaprt nivojski prehod Štrihovec 2,
- od 3.12. do 4.12.2018 bo zaprt nivojski prehod Šentilj 1,
- od 4.12. do 5.12.2018 bo zaprt nivojski prehod Šentilj 2.
 
Navedeni termini so PREDVIDENI termini zapor cest, saj lahko na izvedbo le teh vplivajo tudi vremenske razmere.
 
Lokalne prebivalce in vse ostale uporabnike prosimo za razumevanje in se zahvaljujemo za potrpežljivost.
 
Z navedenimi posegi na nivojskih prehodih bo zaključeno obdobje za prebivalce najbolj motečih del.