Mednarodna vaja v predoru Karavanke - Together 2013

V torek, 8. oktobra 2013, se bo ob 19.00 začela mednarodna vaja v predoru Karavanke, zato bo predor predvidoma do 1.00 ponoči zaprt.

Skupna vaja avstrijskih in slovenskih reševalnih enot ter upravljavcev predora je organizirana v skladu z zahtevami evropskih direktiv ter ustrezno zakonodajo obeh držav. Izvedena bo pod imenom Karavanke - Together 2013, Skupaj do uspeha - Gemeinsam zum Erfolg), organizatorji pa želijo preveriti pripravljenost za ukrepanje vseh razpoložljivih sil za zaščito in reševanje ob prometni nesreči v predoru Karavanke, učinkovitost in usklajenost njihovega delovanja ter ustreznost načrtov zaščite in reševanja.

Predpostavka vaje je, da je v predoru prišlo do trčenja avtobusa in osebnega vozila, in sicer približno 2 km od portala predora na avstrijski strani, v predoru pa je ujeta kolona vozil ter pribl. 80 ljudi. 

V vaji sodelujejo:
- Civilna zaščita za Gorenjsko,
- Uprava RS za zaščito in reševanje (Ministrstvo za obrambo),
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Policijska uprava Kranj,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
- Občina Jesenice in Štab Civilne zaščite občine Jesenice,
- DARS, d.d.,
- Direkcija RS za ceste,
- Gasilsko reševalna služba Jesenice,
- JZ Gasilsko reševalna služba Kranj, 
- prostovoljne gasilske enote občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in Gorje, 
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, zdravstveni domovi in službe nujne medicinske pomoči, 
- Splošna bolnišnica Jesenice, 
- Center za socialno delo Jesenice,
- Rdeči križ Slovenije,
- Služba CZ za psihološko pomoč RS,
- ASFINAG (avstrijski upravljavec predora), 
- LAWZ Celovec, 
- gasilske enote Republike Avstrije, 
- ekipe Rdečega križa Republike Avstrije, 
- upravni organi avstrijske Dežele Koroške, 
- Inšpektorat RS za vastvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 Viri: URSZR, DARS