Cesta na Mangart

Mangart

Prometni režim na cesti proti Mangartskem sedlu
 

Cesta na Mangartsko sedlo je prevozna do parkirišča, ki je 400 metrov od odcepa proti planinski koči.
 

Pri Mangartski planini je postavljena avtomatska zapornica s števcem prometa, na začetku ceste na Mangartsko sedlo (pri Mlinču) pa digitalni prikazovalnik zasedenosti parkirnih mest. Ko je zmogljivost parkirišč dosežena, se na digitalnem prikazovalniku prikaže obvestilo o polni zasedenosti parkirišč, avtomatska zapornica pa se do sprostitve parkirnih mest ne odpre. Uporabniki lahko podatke o številu prostih parkirnih mest spremljajo tudi na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si).

 

Za obiskovalce je v juliju in avgustu organiziran javni prevoz iz Bovca ter Loga pod Mangartom proti Mangartskemu sedlu in nazaj v dolino.

Vozni red je objavljen na spletni strani Dolina Soče (www.soca-valley.com/sl/dolina-soce/trajnostna-mobilnost).

 

Razlog za obstoječi prometni režim sta zagotavljanje prometne varnosti in manjše obremenjevanje Mangartskega sedla z individualnim motornim prometom.

Kamera DRSI
 

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo