Prometno-informacijski center za državne ceste
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
Dunajska 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/518-8-518
Faks: 01/518-8-403
Elektronska pošta: info@promet.si
Lokacija: Dragomelj 116, 1230 Domžale, opis poti

Vodja Prometno-informacijskega centra: Brane Nastran

Strokovni sodelavci:
Janja Budič, Barbara Janežič, Mirko Žaren, Vasja Podkrižnik, Bernardka Kržičnik, Sandra Jaksetič Urbančič, Nina Mesarič, Sonja Mihelčič, Ana Šelih, Milanović Ana, Prekadinaj Vanesa.
Prometno-informacijski center za državne ceste v imenu obeh upravljavcev državnih cest v Republiki Sloveniji (Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo - DRSI, ki upravlja z nekaterimi hitrimi cestami, glavnimi in regionalnimi cestami ter Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., ki upravlja z avtocestami in štiripasovnimi hitrimi cestami) zbira informacije o stanju državnih cest in prometa na njih ter jih posreduje sredstvom javnega obveščanja in uporabnikom državnega cestnega omrežja. Organiziranje obveščanja o stanju državnih cest in prometa na njih je javno pooblastilo, ki je podeljeno obema zgoraj navedenima upravljavcema državnih cest z Zakonom o javnih cestah (Ur.l.RS, št. 29/97, 18/02, 50/02-odl. US, 110-02-ZGO-1, 126/03-ZDARS-A in 92/05; ZJC).
Minister za promet je 15. februarja 2006 izdal obvezno navodilo, s katerim je določil način sodelovanja obeh upravljavcev pri izvajanju javnega pooblastila za organizacijo obveščanja o stanju državnih cest in prometa na njih tako, da oba upravljavca, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in DARS d.d., v mejah svojih pristojnosti v najkrajšem možnem času določita in izvedeta vse potrebne aktivnosti za zbiranje vseh razpoložljivih podatkov obeh upravljavcev državnih cest o stanju teh cest in prometa na njih na enem mestu, za koordinirano in enovito obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih na vseh njima dostopnih medijih ter za enovito in enotno obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih preko sredstev javnega obveščanja in drugih medijev, trenutno dosegljivih posameznima upravljavcema tako, da se bodo informacije zagotavljale iz enega mesta in objavljale na za državo najbolj racionalen način. Hkrati je minister za promet naročil obema upravljavcema državnega cestnega omrežja, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in DARS d.d., da skleneta pisni sporazum o skupnem in enotnem zagotavljanju podatkov in obveščanju javnosti o stanju vseh državnih cest in prometa na njih. 

- 18 let - Polnoletni Prometnoinromacijskicenter, 15. 3. 2024,  17 let skupaj z vami, rastemo, se razvijamo in postajamo boljši - Prometnoinformacijski center, 15. 3. 2023, Dobro obveščen voznik je varen voznik – 16 let Prometnoinformacijskega centra, 15. 3. 2022

 

Pravica uporabe
Vse informacije in podobe, vsebovane na spletnih straneh www.promet.si, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedeno »Prometno-informacijski center za državne ceste«.
Prevzemanje odgovornosti
Prometno-informacijski center bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Politika zasebnosti
Promet.si in Promet+ zbirata naslednje uporabnikove podatke:
 • email
 • jezik
 • naprave ki jih uporablja
 • uporabnikove pravice
 • moje poti
 • moje vsebine
 • lokacija uporabnika (obvestila o nevarnostih vožnje v nasprotno smer)
 • Podatki za administracijo (časovni žigi, števci, IP naslovi, uporabniški žetoni, ireverzibilno šifrirana gesla)
Vse te podatke lahko vidijo le pooblaščene osebe ponudnika storitve (promet.si). Kjer je vsebinsko smiselno te podatke vidi tudi uporabnik sam (moje poti, vsebine, jezik, ...). Prijavljeni uporabnik lahko zahteva popolni izbris uporabniškega profila na strani za urejanje svojih podatkov. Agregirani in anonimizirani podatki o lokaciji se uporabljajo za izboljševanje točnosti podatkov o potovalnih časih. Promet.si si pridržuje pravico, da podatke v anonimizirani agregirani obliki uporablja za statistične raziskave. Promet.si uporablja priporočene prakse shranjevanja in prenosa občutljivih podatkov. Promet.si si pridržuje pravico da spremeni politiko zasebnosti, o čemer bodo uporabniki vnaprej obveščeni na promet.si. Z uporabo storitev promet.si se uporabnik strinja s to politiko zasebnosti.
Piškotki, ki jih uporablja spletna stran, so izključno namenjeni delovanju spletne strani.
Ime piškotka Izvor Kje se uporablja Namen Trajanje
ASP.NET_SessionId lastni na celotnem spletnem portalu za normalno delovanje spletne strani – sejni piškotek le za čas seje
PrometRMap lastni na celotnem spletnem portalu za ohranjanje trenutne pozicije na karti le za čas obiska
REALISCC lastni na celotnem spletnem portalu vsebuje informacijo o odločitvi uporabnika glede uporabe piškotkov 1 leto
__utma Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani 2 leti
__utmb Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani 30 minut
__utmc Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani le za čas seje
__utmz Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani 6 mesecev

 

Nosilec domene promet.si je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana. Administrativna kontaktna oseba pri nosilcu domene je Sandra Kržan, tehnična kontaktna oseba, zadolžena za internet je Silva Predalič. Odgovorna oseba za vsebine strani je Brane Nastran.
Viri za prometni zemljevid
 • DARS d.d.
 • BCP (Banka Cestnih Podatkov Slovenije)
 • GURS (Geodetska uprava RS)
 • ARSO (Agencija za okolje RS)
 • Monolit d.o.o.
 • © OpenStreetMap contributors
Produkcija:
Služba za upravljanje s prometom in prometno varnost DARS d.d.
GIS podpora:
Realis d.o.o.