Kolesarska dirka po Sloveniji 2016

Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo v času med 16. in 19. 6. kratkotrajne popolne zapore na regionalnih in glavnih cestah, in sicer:
 
V četrtek, 16.6. 2016 od 12:15 do 17:30 ure na cestah, 1. etapa dirke:
- G1-11, Koper – Dragonja;
- R1-208, Aver – Gračišče, Črni Kal – Aver, Unec - Rakek, Rakek – Cerknica;
- R2-409, Planina – Ravbarkomanda, Ravbarkomanda – Postojna, Postojna – Razdrto, Razdrto – Senožeče,  Senožeče – Divača, Divača – Matavun, Matavun – Kozina, Kozina – Kastelec, Kastelec – Črni Kal; priključek Kastelec;
- R3-625, Bertoki – Gračišče;
- R3-642, Vrhnika – Podpeč, Podpeč – Ig, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva);
- R3-643, Rakitna – Cerknica, Podpeč – Rakitna.

V petek, 17.6. 2016 od 10:45 do 17:00 ure na cestah, 2. etapa dirke:
- G2-102, Dolenja Trebuša – Želin, Bača - Dolenja Trebuša, Most na Soči – Bača, Peršeti - Most na Soči;
- G2-103, Peršeti – Ušnik, Ušnik – Plave, Solkan - Nova Gorica;
- R1-210, Škofja Loka – Jeprca, Kranj - Škofja Loka, Cerkno – Želin;
- R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid), priključek Jeprca;
- R1-225, Kamnik (Mekinje) – Stahovica, Stahovica – Črnivec, Črnivec – Radmirje, Radmirje – Mozirje, Duplica – Kamnik, Kamnik (Mekinje);
- R2-402, Solkan - Most čez Sočo, Dobrovo – Neblo, Solkan – Gonjače, Gonjače – Dobrovo;
- R2-403, Podrošt – Češnjica, Češnjica - Škofja Loka;
- R2-413, Zbilje – Vodice, Vodice – Moste, Moste – Duplica, Medvode – Zbilje;
- R3-612, Plave – Gonjače;
- R3-697, Nazarje - Gornji Grad;
- RT-912, Novaki – Cerkno, Zali log – Davča, Davča – Novaki;
- RT-928, Mozirje – Golte.

V soboto, 18.6. 2016 od 14:00 do 19:00 ure na cestah:
- G1-5, Celje - Šmarjeta, Medlog - Celje.

Opombe: samo v smeri proti Šentjurju.
 
- R3-744, Štore - Svetina - Laško.

V nedeljo, 19.6. 2016 od 10:50 do 16:20 ure na cestah, 4. etapa dirke: 

- G1-5, Celje – Šmarjeta, Šmarjeta - Rimske Toplice, Medlog – Celje;
- G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz), Ločna - Bučna vas, Novo mesto (Bučna vas - Krka);
- G2-107, Mestinje – Podplat, Celje – Šentjur, Šentjur – Mestinje, Podplat – Rogatec;
- G2-108, Ribče – Litija, Zagorje – Trbovlje; 
- R1-215, Trebnje – Jezero;
- R1-221, Izlake – Zagorje, Bevško – Trbovlje, Trbovlje - Boben – Hrastnik, Hrastnik – Šmarjeta;
- R1-222, Zagorje - Most čez Savo;
- R1-223, Bevško - Most čez Savo;
- R1-234, Dole – Šentjur;
- R2-415, Drtija – Izlake;
- R2-416, Litija – Šmartno, Šmartno - Radohova vas, Grm;
- R2-419, Soteska - Novo mesto;
- R2-448, Pluska – Trebnje, Karteljevo – Ločna, Pluska – Breza, Grm - Pluska, Karteljevo - priključek NM zahod;
- R3-651, Karteljevo - Bučna vas, Rondo Novo mesto (Bučna vas);
- R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina;
- RT-921, Kandrše - Vače - Sp. Hotič.

Kratkotrajne popolne zapore so predvidene v trajanju do največ 30 minut za posamezne odseke glavnih cest ter do največ 60 minut za posamezne odseke regionalnih cest. Obvoza v času popolnih zapor ni.

Več informacij o Mednarodni kolesarski dirki po Sloveniji, ki bo potekala na relacijah: Ljubljana - Koper, Nova Gorica - Golte, Celje - Celjska koča, Rogaška Slatina - Novo mesto, v času med 17. 6. in 19. 6. lahko najdete na povezavi Sloveniji/Etape/Časovnica/Profil.