Izjeme prevoz tovornih vozil nad 7, 5 tone - 27. april - Luka Koper

Izjeme prevoz tovornih vozil nad 7, 5 tone - 27. april - Luka Koper

Iz Ministrstva za notranje zadeve so nas obvestili, da bo v sredo, 27. aprila 2022 zaradi izrednih razmer in s tem povečanega obsega dela v koprskem pristanišču, izjemoma dovoljen promet tovornih vozil in skupnih vozil nad 7,5 tone, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekaj v in iz koprskega pristanišča. 
 

Prevozi tovornih vozil in skupnih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, se bodo opravljali v in iz koprskega pristanišča, skladno z določbo 2. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v RS ( UL RS, št. 75/11 in 195/21), zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje. 
 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, GPU; Luka Koper (foto)