Izjeme omejitve tovornih vozil nad 7,5 tone

Izjeme omejitve tovornih vozil nad 7,5 tone

Omejitve prometa za tovorna vozila ne veljajo, kadar je vožnja potrebna zaradi:

 • reševanja človeških življenj;
 • preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi ali njihovo premoženje;
 • preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
 • odprave posledic naravnih nesreč;
 • nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju cest ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
 • vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet; vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
 • prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
 • dostave naftnih derivatov na bencinske servise;
 • prevoza humanitarne pomoči;
 • prevoza mednarodnih mirovnih sil;
 • prevoza poštnih pošiljk;
 • opravljanja cestnega prevoza, kombiniranega z železniškim ali ladijskim:
 • do železniškega oziroma trajektnega terminala, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
 • od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
 • prevoza ob spravilu hitro pokvarljivi kmetijski ali gozdnih sadežev oziroma pridelkov;
 • prevoza žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v času žetve oziroma spravila;
 • prevoza surovin ali blaga, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu med več proizvodnimi enotami istega podjetja in te med seboj niso oddaljene več kot 5 km;
 • prevoza enodnevnih piščancev;
 • prevoza mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest v mlekarno;
 • prevoza hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili – hladilniki;
 • prevoza svežega rezanega cvetja;
 • zbiranja in odvoza gospodinjskih odpadkov;
 • odvoza trupel živali v okviru izvajanja javne službe veterinarsko higienske službe ali živalskih stranskih proizvodov, v okviru izvajanj gospodarske javne službe;
 • prevoza mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe bolnišnic;
 • prevoza gradbene mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste Republike Slovenije (DARS).
 • prevoza opreme za izvedbo gledališke predstave ali glasbenega koncerta, ki ga je zaradi programov prireditev treba opraviti v času prepovedi prometa.

V zvezi z zgoraj navedenimi prevozi so v času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih vozil, ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo. V zvezi s prevozi iz 5. alinee je v času prepovedi prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.