Evropsko usklajevanje spremenljive prometne signalizacije

Uvajanje inteligentnih transportnih sistemov v EU, financiranih in vodenih v sklopu programa EASYWAY, vključuje tudi več različnih evropskih študij (ES-European Studies), med njimi ES 4: Mare Nostrum, katere aktivni član je tudi družba DARS d.d. ES 4 ima nalogo usklajevanja in harmoniziranja prometnih vsebin spremenljive prometno informativne signalizacije (SPIS) na evropskih avtocestah, kjer se uporabljajo različne oblike te signalizacije.
Skupina Mare Nostrum je med drugim pripravila anketo poznavanja novih znakov/simbolov, vezanih na spremenljivo prometno informativno signalizacijo (SPIS) - portali. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo. (op.: s 7. 10. 2010 se je anketa zaključila).

V Sloveniji nimamo izdelanih pravilnikov o tej vrsti signalizacije, zato se poslužujemo obstoječega Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi cest ter seveda evropskih smernic/direktiv na tem področju, vključno z rezultati dela skupine ES 4. Aktivnosti delovne skupine se nanašajo na več področij: študije, raziskave, testiranja, izdelava smernic, delovnih knjig, itd.., skupina pa je v kontaktu z vsemi EU delovnimi telesi, dejavnimi na cestno prometnem področju.

Trenutno je skupina zaključila z izdelavo 'Delovne knjige', v kateri so predstavljeni načini prikazovanja prometnih vsebin SPIS v različnih EU državah.
Delovna skupina bo nadaljevala z izdelovanjem smernic (Guidelines), kjer bodo definirana pravila za usklajeno prikazovanje vsebin SPIS v EU ter izvedla testiranja na terenu v smislu sprejemanja različnih simbolov in znakov s strani voznika.

vir: Dars