Dovoljen promet tovornih vozil nad 7,5 tone tudi ob nedeljah in dela prostih dneh

NUJNO OBVESTILO - prevoz tovornih vozil in skupnih vozil nad 7,5 tone - izredne razmere - zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

 "Do 16. aprila 2021 po Sloveniji ob nedeljah in dela prostih dneh veljajo dodatne izjeme glede omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7, 5 t. Omejitev bo kljub izjemam veljala v nedeljo in ponedeljek, 4. in 5 aprila. Tranzit skozi državo ni dovoljen. "

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID 19 na območju Republike Slovenije (UL RS, št. 35/21), z veljavnostjo 18. 3. 2021¸ s katerim vključno do 16. aprila 2021 podaljšuje razglašeno epidemijo COVID 19.

V skladu z navedenim odlokom in odločbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (UL RS, št.75/11), bo na cestah v Republiki Sloveniji:

od 18. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021 dovoljen promet tovornih vozil in skupnih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

Ne glede na dovoljen promet tovornih vozil v obdobju od 18. marca 2021 do vključno 16. 4 2021, pa sprostitev "ne velja v času velikonočnih praznikov, in sicer v obdobju od 3. aprila do 5. aprila 2021, ne glede na dovoljen promet tovornih vozil v obdobju od 18. marca 2021 do vključno 16. 4 2021.

Omejitev bo kljub izjemam veljala v nedeljo in ponedeljek 4. in 5. aprila.

V obdobju od 18. 3. do 16. 4. velja tudi sprostitev prometa tovornih vozil nad 7,5 tone z izjemo obdobja velikonočnih praznikov: izključno za tista tovorna vozila, ki opravljajo prevoze na območju Republike Slovenije:
- tovorna vozila, ki so v Republiki Sloveniji in bodo prevoze opravljala na območju Republike Slovenije;
- tovorna vozila, ki vstopajo v Republiko Slovenijo in bodo prevoze opravljala na območju R Slovenije in
- tovorna vozila, izstopajo iz Republike Slovenije in bodo prevoze opravljala v sosednjih državah, v katerih velja sprostitev prometa tovornih vozil in skupnih vozil nad 7,5 tone.

Sprostitev torej ne velja za tovorna vozila, ki so namenjena v sosednje države, v katerih sprostitev prometa v tem obdobju ne velja.

Prevozi tovornih vozil in skupnih vozil, katerih največja dovoljena masa presega, 7,5 tone, se v času od veljave Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID19 na območju Republike Slovenije ( UL RS, št. 35/21) do vključno 16. 4. 2021, opravljajo zaradi reševanja človeških življenj in preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženje, kar je skladno z določbo 1. in 2.  točke druge alineje prvega odstavka 6. člena odredbe.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, gov.si.