DODATNE IZJEME PRI OMEJITVI VOŽNJE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA

DODATNE IZJEME PRI OMEJITVI VOŽNJE ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA

Vožnja tovornih vozil in skupin vozil z NDM nad 7,5 t zaradi izrednih razmer v Ukrajini

 

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da bo od nedelje, 13. 3. 2022, do prenehanja razlogov zaradi izrednih razmer v Ukrajini, izjemoma dovoljen promet nekaterih tovornih vozil in skupin vozi, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure ter v petek pred Veliko nočjo (15. 4. 2022) od 14. do 22. ure.

 

Omejitev vožnje ne bo veljala za tista tovorna vozila in skupine vozil, ki bodo izvajala prevoze iz razloga reševanja človeških življenj, preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje ter prevoza humanitarne pomoči za Ukrajino (skladno z določbo 1., 2. in 11. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11 in 195/21)).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo