Delna in popolna zapora na cesti Logatec - Žiri

Na cesti R2-408, Logatec Žiri, pri Rovtah, je predvidena popolna zapora, od 17. aprila do 20. junija 2019, zaradi sanacije brežin in rekonstrukcijo ceste. Od 20. junija 2019 do 30. oktobra 2019 je predvidena delna zapora.

V času popolne zapore so predvideni obvozi za osebna: Rovte – Hlevni vrh – Vrh Sv. Treh kraljev – Račeva – Žiri in v obratni smeri.

Tovorna vozila: Logatec – Vrhnika – Horjul – Gorenja vas – Žiri in obratno.

Iz in v smeri Tolmina in Idrije bo možen tudi sledeč dostop za tovorna vozila:

- dostop za tovorna vozila do 7,5 tone največje dovoljene mase na relaciji Sp. Idrija – Žiri in obratno;

- dostop za priklopnike, polpriklopnike in tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase na relaciji Želin - Cerkno - Trebija - Žiri in obratno.

Med naseljem Cerkno in Trebija, bo za tovorna vozila, tovorna vozila s priklopnikom in polpriklopnikom ter avtobus, dovoljen promet, časovno omejen.   

V smeri Želin – Cerkno – Sovodenj – Trebija, se dovoli promet priklopnikov in polpriklopnikov, od 16. do 18. ure, pri čemer bo v času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa tovorna vozila in avtobuse, od 15.30 do 18. 30.

V smeri Trebija - Sovodenj - Cerkno – Želin, se dovoli promet priklopnikov in polpriklopnikov, od 10. do 12. ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa tovorna vozila in avtobuse, od 9.30 do 12.30.

Vir : DRSI