Dela na nekaterih počivališčih do oktobra 2022

Dela na nekaterih počivališčih do oktobra 2022

Zaradi različnih del (saniranje, urejanje, prenova) bodo zaprta nekatera počivališča oziroma tudi bencinski servisi ter restavracije po Sloveniji, ki jih navajamo v nadaljevanju.
 


 

 

Do začetka oktobra 2022 bodo zaprta naslednja počivališča:
- na gorenjski avtocesti počivališče Povodje proti Jesenicam in počivališče Lipce proti Ljubljani,

- na pomurski avtocesti bo zaprto počivališče Dolinsko jug proti Lendavi

- na primorski avtocesti A1 bo zaprto počivališče Studenec sever in jug,

- na štajerski avtocesti počivališče Polskava proti Mariboru in počivališče Zima proti Ljubljani.

Nova podoba malih počivališč

Začela se je prenova malih počivališč na slovenskem avtocestnem omrežju, ki bodo imela po končani prenovi poenoteno celostno podobo, ki bo urbana in moderna. Več podrobnosti obnove na povezavi dars.si.