Zapora voznega pasu na H6 zaradi izgradnje kabelske kanalizacije
Promet