Dela na cesti Kanonir - Zgornje Jezersko

Na cesti Kanonir-Zgornje Jezersko (do odcepa za slatino) so predvidena izvajalna vzdrževalna dela in sicer preplastitve vozišča. Zaradi lažje in hitrejše izvedbe del bo cesta popolnoma zaprta med 8.00 in 15.00 uro.

Dela so predvidena na treh lokacijah in sicer:
V četrtek, 12.11.: Od km 5.260 do km 5.720 (od odcepa za mineralno vodo do hostla Stara pošta) - obvoza ni.
V petek, 13.11.: Od km 6.970 do km 7.200 (od Korotana do avtobusne postaje Stenovec) - obvoza ni.
V soboto, 14.11. in ponedeljek, 16.11.: Od km 9.311 do km 9.800 (pod Gaštejem) - obvoz je.

Vir: Občina Jezersko, Gorenjska gradbena družba d.d.